<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">
Treveileder

Frokostwebinar: Bygg i tre – Bra for klima?

Av Andreas Brekke 13. september 2022

Både private og offentlige byggeiere forventer at nye bygg skal være mer klimavennlige, eller skal vi kanskje si mindre klimabelastende, enn eksisterende bygg. Produsenter, entreprenører, og alle i byggebransjen må derfor forstå hva et klimaregnskap er, hvordan det skal leses, og hva man kan bruke det til.

Les mer ›

Befaring og fagseminar på SporX 28. sept.

Av Knut Magnar Sandland 22. august 2022

SporX (https://www.sporx.no/) i Drammen ble ferdigstilt i 2021, og er et kontorbygg i 10 etasjer bygd med massivtre og limtre. Vestaksen Eiendom AS er byggherre.

Les mer ›

Temaer: massivtre

Invitasjon: Besøk til Torvbråten skole 21. juni

Av Kristin Vedum 30. mai 2022

BYGG I TRE, Asker Kommune, Tregruppen i Viken fylkeskommune med flere inviterer til befaring og informasjon på den nye treskolen, Torvbråten i Asker. Torvbråten ble kåret til årets skole i 2021 og har blitt nasjonalt og internasjonalt kjent grunnet høyt fokus på miljøvennlige løsninger og arkitektur, høy sosial bærekraft samtidig som den ikke er dyrere i investering og drift enn skoler med mindre ambisiøse klimatiltak.

Les mer ›

Veileder for klimasmarte landbruksbygg

Av Knut Magnar Sandland 23. februar 2022

Statsforvalterne i Vestland og Møre og Romsdal, og Trefokus AS har utarbeidet en veileder for klimasmarte landbruksbygg, med særlig vekt på utstrakt bruk av trevirke. Dette kan være til stor hjelp ved gjennomføring av byggeprosjekt, både ved rehabilitering og nybygg. Veilederen og litt mer info om den er å finne her: https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/landbruk-og-mat/klimaklokt-landbruk/ny-rettleiar-for-klimasmarte-landbruksbygg/

Les mer ›

Frokostwebinar 2. mars:  Omsorgsbygg - tre og helseeffekter

Av Knut Magnar Sandland 28. januar 2022

Økte krav og sterkere bevissthet rundt bærekraftig byggeri gjør at fornybare materialer brukes mer og mer i alle typer byggeprosjekter, også innen helse og omsorg. Brukerne av denne type formålsbygg tilbringer mesteparten av døgnet innendørs og et godt innemiljø er viktig. Flere norske og internasjonale forskningsstudier har vist at økt bruk av natur og elementer av natur i våre omgivelser, både i inne- og utemiljøet, kan ha helsefremmende effekter på oss mennesker.

Les mer ›

Påbygg i tre - se webinaret her

Av Knut Magnar Sandland 19. januar 2022

I dag ble webinaret "Påbygg i tre" avholdt, og her er opptak av webinaret:

Les mer ›

Temaer: Påbygg

Påbygg i Tre - Frokostwebinar 19. januar

Av Knut Magnar Sandland 8. januar 2022

Å utnytte eksisterende bygningsmasse med påbygg vil i mange tilfeller være en effektiv og miljøvennlig måte å øke bygg- og boligareal på. Bruk av tre i påbygg er godt egnet til dette, ikke minst på bakgrunn av at det er et lett materiale som setter mindre krav til underbygget mht. tyngde på den totale konstruksjonen. Utviklingen går også i retning av det rives mindre og rehabiliteres mer. Da er påbygg et godt alternativ for å oppgradere dagens bygningsmasse.

Les mer ›

LCA, tre og karbonlagring

Av Knut Magnar Sandland 8. desember 2021

En fin innføring i temaene omkring LCA, tre og karbonlagring:

Les mer ›

Frokostwebinar - leilighetsbygg > 4 etg.

Av Knut Magnar Sandland 13. oktober 2021

Økende bevissthet rundt miljøvennlige løsninger gjør at byggherrer og boligutviklere ser på mulighetene for å bruke konstruktivt tre også i høye bygg. For leilighetsbygg over fire etasjer er det en del krav som skal oppfylles når det gjelder branntekniske forhold. I tillegg er det strenge krav til forhold omkring lyd og akustikk.

Les mer ›

Temaer: Leilighetsbygg i tre

Hva er livsløpsvurderinger?

Av Andreas Brekke 24. september 2021

Lurer du på hva livsløpsvurderinger, altså LCA, er? NORSUS har laget en kort film (https://youtu.be/fvD5fT0LtaE) for å forklare hovedprinsippene knyttet til denne metoden for å undersøke produkters miljøprestasjon. Den danner grunnlaget for EPD-er og også reglene knyttet til produkters miljøfotavtrykk i EU. For å vise hvor miljøvennlig tre kan være i bygninger, er LCA et helt essensielt verktøy, så det er lurt å begynne å lære seg mer om metoden.

Les mer ›

Temaer: LCA

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen