<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">
Treveileder

Opptak av webinar - ombruk av materialer

Av Knut Magnar Sandland 26. november 2022

Her er opptak av webinaret: Bygg i tre - med ombruk av materialer?

Les mer ›

Temaer: ombruk

Bygg i tre – med ombruk av materialer?

Av Andreas Brekke 12. november 2022

I dette webinaret inviterer Tregruppen i Viken, BYGG I TRE og Tre på Agder, sammen med gode partnere, til å se nærmere på ombruk av tre. Vi får innlegg fra Kristine Nore i Omtre, som er travelt opptatt med å få oss alle til å bruke tre i bygg og ikke minst bruke tre som er brukt før, og som kan oppdatere oss på hva som skjer. Nedre Sem gård i Asker er et av eksemplene på at ombruk av tre går an, og Tor Flesseberg i Veidekke vil fortelle mer om både hvordan det går an og utfordringer man har støtt på. Til slutt vil Halldor G. Halldorsson gi oss et innblikk i hvordan EON Element har jobbet med å industrialisere trebyggeri og legge til rette for elementer som ikke bare gjør det enklere å bygge hus i tre, men også enklere å bruke materialene om igjen.

Les mer ›

Temaer: ombruk

Bygg i tre – Hvordan anskaffer vi dem?

Av Andreas Brekke 4. november 2022

I dette frokostwebinaret inviterer Tregruppen i Viken og BYGG I TRE, sammen med gode partnere, til å se nærmere på det å inkludere trebyggeri i anskaffelser. Vi skal få en liten oversikt fra et forprosjekt utført av Ruralis, som kan gi oss rammer for hvordan kommuner kan få inn tre, og også lokale verdikjeder, i offentlige anskaffelser. Deretter vil Elverum kommune og Aurskog-Høland kommune gi innblikk i deres praktiske erfaringer med å anskaffe trebyggeri – hvilke tiltak de har gjort, hvilke utfordringer de har møtt, og ikke minst hvilke muligheter de har sett.

Les mer ›

Temaer: anskaffelser

Frokostwebinar 20. oktober: Rehabilitering og ombruk – Hvorfor og hvordan?

Av Geir Glasø 13. oktober 2022

Tregruppen i Viken sammen med gode partnere inviterer til frokostseminar om rehabilitering og ombruk.

Les mer ›

Frokostwebinar: Bygg i tre – Bra for klima?

Av Andreas Brekke 13. september 2022

Både private og offentlige byggeiere forventer at nye bygg skal være mer klimavennlige, eller skal vi kanskje si mindre klimabelastende, enn eksisterende bygg. Produsenter, entreprenører, og alle i byggebransjen må derfor forstå hva et klimaregnskap er, hvordan det skal leses, og hva man kan bruke det til.

Les mer ›

Befaring og fagseminar på SporX 28. sept.

Av Knut Magnar Sandland 22. august 2022

SporX (https://www.sporx.no/) i Drammen ble ferdigstilt i 2021, og er et kontorbygg i 10 etasjer bygd med massivtre og limtre. Vestaksen Eiendom AS er byggherre.

Les mer ›

Temaer: massivtre

Invitasjon: Besøk til Torvbråten skole 21. juni

Av Kristin Vedum 30. mai 2022

BYGG I TRE, Asker Kommune, Tregruppen i Viken fylkeskommune med flere inviterer til befaring og informasjon på den nye treskolen, Torvbråten i Asker. Torvbråten ble kåret til årets skole i 2021 og har blitt nasjonalt og internasjonalt kjent grunnet høyt fokus på miljøvennlige løsninger og arkitektur, høy sosial bærekraft samtidig som den ikke er dyrere i investering og drift enn skoler med mindre ambisiøse klimatiltak.

Les mer ›

Veileder for klimasmarte landbruksbygg

Av Knut Magnar Sandland 23. februar 2022

Statsforvalterne i Vestland og Møre og Romsdal, og Trefokus AS har utarbeidet en veileder for klimasmarte landbruksbygg, med særlig vekt på utstrakt bruk av trevirke. Dette kan være til stor hjelp ved gjennomføring av byggeprosjekt, både ved rehabilitering og nybygg. Veilederen og litt mer info om den er å finne her: https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/landbruk-og-mat/klimaklokt-landbruk/ny-rettleiar-for-klimasmarte-landbruksbygg/

Les mer ›

Frokostwebinar 2. mars:  Omsorgsbygg - tre og helseeffekter

Av Knut Magnar Sandland 28. januar 2022

Økte krav og sterkere bevissthet rundt bærekraftig byggeri gjør at fornybare materialer brukes mer og mer i alle typer byggeprosjekter, også innen helse og omsorg. Brukerne av denne type formålsbygg tilbringer mesteparten av døgnet innendørs og et godt innemiljø er viktig. Flere norske og internasjonale forskningsstudier har vist at økt bruk av natur og elementer av natur i våre omgivelser, både i inne- og utemiljøet, kan ha helsefremmende effekter på oss mennesker.

Les mer ›

Påbygg i tre - se webinaret her

Av Knut Magnar Sandland 19. januar 2022

I dag ble webinaret "Påbygg i tre" avholdt, og her er opptak av webinaret:

Les mer ›

Temaer: Påbygg

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen