<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Bjørn Horten

Bjørn Horten er rådgiver på Rådsområde Næring i Viken fylkeskommune. Bjørn er prosjektleder for Interregprosjektene "Rethinking Wood", for å øke anvendelsen av tre i bygninger og nye produkter, og "Marint Grenseforum Skagerrak", for en økt og bærekraftig marin næringsutvikling i Skagerrak.

Siste Innlegg

Skogs- och träbranschen suddar ut gränsen mellan Sverige och Norge

Av Bjørn Horten 3. november 2020

För första gången ges ett magasin ut med både svenska och norska avsändare, för att lyfta fram satsningarna på att utveckla hållbart byggande i trä och cirkulär bioekonomi, där själva gränsen suddats ut.

Les mer ›

Moderne bygging med tre

Av Bjørn Horten 19. november 2019

Den 4. desember gjennomføres et kompetanseforum for bedrifter i byggebransjen i Østfold og Fyrbodal.

Vi ser på nye muligheter for bygging med tre, hvordan trebygg påvirker inneklima og helse og hvordan nye hjelpemidler og digitale verktøy kan bidra til å utvikle bransjen videre.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, Digitalisering

Verdens høyeste trebygg

Av Bjørn Horten 15. oktober 2018

Arthur Buchardt har som byggherre gått foran og vist vei ved å bygge i tre. Dette er så langt verdens høyeste bygg med bærekonstruksjon i tre.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre

Massivtre skaper nye byggetrender

Av Bjørn Horten 19. juni 2018

Det er mange fordeler med å bygge i tre. I løpet av de siste 20 årene har vi gått fra spektakulære bygg som blant annet biblioteket i Vennesla og Prekestolhytta, til nå å kunne vise eksempler på funksjonsbygg som grunn- og videregående skoler, høyhus med studentboliger og vanlige boliger, idrettshaller og lagerbygg.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen