Norges forskningsråd støtter kommersialisering av CIOL, et samarbeid mellom NIBIO og Ard Innovation finansiert med 5 millioner kroner gjennom FORNY.