"Välkänt. Väl beprövat. Uråldrigt. Och framtidens material."

Det handlar om trä som material för industriell byggnation. Och om området mellan Göteborg och Oslo - här tänker vi nytt och hållbart kring trä, vi har träråvaran och den industriella kompetensen och vi kan samarbeta. Låt oss berätta mer - se vår nya 1,5 minuter korta film!