<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Knut Magnar Sandland

Siste Innlegg

Frokostwebinar 25. august Trekonstruksjoner - muligheter

Av Knut Magnar Sandland 5. juli 2021

Ulike treprodukter kan gi ulike konstruksjonsmessige løsninger for bruk av tre i bygg. Flere massivtreprosjekter har blitt godt kjent etter hvert, men det finnes flere trebaserte løsninger for bygging med tre. På bakgrunn av dette inviterer BYGG i TRE, Norwegian Wood Cluster og Interreg-prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia til digitalt frokostwebinar om ulike løsninger for trekonstruksjoner.

Les mer ›

Frokostwebinar 16. juni

Av Knut Magnar Sandland 9. juni 2021

Klimatiltak som konkurransefortrinn – Miljødeklarasjon (EPD)

Les mer ›

Temaer: EPD

Frokostwebinar Torvbråten skole

Av Knut Magnar Sandland 9. mai 2021

Frokostwebinar – Torvbråten skole 26. mai kl. 08:30-10:00

Les mer ›

Trebehandling - Innovasjon, metoder og trender

Av Knut Magnar Sandland 2. mai 2021

I NIBIO-publikasjonen Trebehandling – innovasjon, metoder og trender presenteres ulike typer trebehandling som finnes i Norge – både gamle og nye metoder – samt at det informeres om riktig bruk av tre. (Forfattere: A. Treu, L. Sandved Dalen, L. Ross Gobakken, E. Larnøy og G. Alfredsen).

Les mer ›

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen