<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">
Treveileder

Knut Magnar Sandland

Siste Innlegg

Veileder for klimasmarte landbruksbygg

Av Knut Magnar Sandland 23. februar 2022

Statsforvalterne i Vestland og Møre og Romsdal, og Trefokus AS har utarbeidet en veileder for klimasmarte landbruksbygg, med særlig vekt på utstrakt bruk av trevirke. Dette kan være til stor hjelp ved gjennomføring av byggeprosjekt, både ved rehabilitering og nybygg. Veilederen og litt mer info om den er å finne her: https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/landbruk-og-mat/klimaklokt-landbruk/ny-rettleiar-for-klimasmarte-landbruksbygg/

Les mer ›

Frokostwebinar 2. mars:  Omsorgsbygg - tre og helseeffekter

Av Knut Magnar Sandland 28. januar 2022

Økte krav og sterkere bevissthet rundt bærekraftig byggeri gjør at fornybare materialer brukes mer og mer i alle typer byggeprosjekter, også innen helse og omsorg. Brukerne av denne type formålsbygg tilbringer mesteparten av døgnet innendørs og et godt innemiljø er viktig. Flere norske og internasjonale forskningsstudier har vist at økt bruk av natur og elementer av natur i våre omgivelser, både i inne- og utemiljøet, kan ha helsefremmende effekter på oss mennesker.

Les mer ›

Påbygg i tre - se webinaret her

Av Knut Magnar Sandland 19. januar 2022

I dag ble webinaret "Påbygg i tre" avholdt, og her er opptak av webinaret:

Les mer ›

Temaer: Påbygg

Påbygg i Tre - Frokostwebinar 19. januar

Av Knut Magnar Sandland 8. januar 2022

Å utnytte eksisterende bygningsmasse med påbygg vil i mange tilfeller være en effektiv og miljøvennlig måte å øke bygg- og boligareal på. Bruk av tre i påbygg er godt egnet til dette, ikke minst på bakgrunn av at det er et lett materiale som setter mindre krav til underbygget mht. tyngde på den totale konstruksjonen. Utviklingen går også i retning av det rives mindre og rehabiliteres mer. Da er påbygg et godt alternativ for å oppgradere dagens bygningsmasse.

Les mer ›

LCA, tre og karbonlagring

Av Knut Magnar Sandland 8. desember 2021

En fin innføring i temaene omkring LCA, tre og karbonlagring:

Les mer ›

Frokostwebinar - leilighetsbygg > 4 etg.

Av Knut Magnar Sandland 13. oktober 2021

Økende bevissthet rundt miljøvennlige løsninger gjør at byggherrer og boligutviklere ser på mulighetene for å bruke konstruktivt tre også i høye bygg. For leilighetsbygg over fire etasjer er det en del krav som skal oppfylles når det gjelder branntekniske forhold. I tillegg er det strenge krav til forhold omkring lyd og akustikk.

Les mer ›

Temaer: Leilighetsbygg i tre

Frokostwebinar: Tre som klimaskall – overflatebehandling og modifisering

Av Knut Magnar Sandland 9. september 2021

Ved bruk av tre som fasademateriale vil type trevirke, teknisk utforming og behandling ha stor betydning for levetiden til trefasaden. I dette seminaret er konstruktiv trebeskyttelse, overflatebehandling og ulike modifiseringer sentrale temaer.

Les mer ›

Temaer: Fasade

Frokostwebinar 25. august Trekonstruksjoner - muligheter

Av Knut Magnar Sandland 5. juli 2021

Ulike treprodukter kan gi ulike konstruksjonsmessige løsninger for bruk av tre i bygg. Flere massivtreprosjekter har blitt godt kjent etter hvert, men det finnes flere trebaserte løsninger for bygging med tre. På bakgrunn av dette inviterer BYGG i TRE, Norwegian Wood Cluster og Interreg-prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia til digitalt frokostwebinar om ulike løsninger for trekonstruksjoner.

Les mer ›

Frokostwebinar 16. juni

Av Knut Magnar Sandland 9. juni 2021

Klimatiltak som konkurransefortrinn – Miljødeklarasjon (EPD)

Les mer ›

Temaer: EPD

Frokostwebinar Torvbråten skole

Av Knut Magnar Sandland 9. mai 2021

Frokostwebinar – Torvbråten skole 26. mai kl. 08:30-10:00

Les mer ›

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen