<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Marlene Mathisen

Marlene jobber som kommunikatør i to ulike Interregprosjekter i Svinesundskommittén. Hun jobber som kommunikatør i prosjektet rethinking wood og som kommunikatør og prosjektmedarbeider i prosjektet Grensen som attraksjon.

Siste Innlegg

Video: Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper del 2

Av Marlene Mathisen 4. juli 2019

Se videoopptak av Bjørn Liers presentasjon på seminaret Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper i Gøteborg.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, konstruksjon, Anbud, Offentlige byggherrer

Video: Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper

Av Marlene Mathisen 26. juni 2019

Se videoopptak av Bjørn Liers presentasjon på seminaret Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper i Gøteborg.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, konstruksjon, Anbud, Offentlige byggherrer

Hvorfor bygge skoler og studentboliger i massivtre?

Av Marlene Mathisen 2. april 2019

 

1. Film om Bjørkelangen skole og Remmen Studentboliger
Les mer ›

Temaer: massivtre, KL-tre, skole, studenthybel

Hur kan vi bygga så klimatsmart som möjligt?

Av Marlene Mathisen 11. februar 2019

«Tänk globalt, agera lokalt», säger Kjell-Ove. Han och hans företag har arbetat med miljön under alla år. Fokus har varit på hur kan vi bygga så klimatsmart som möjligt?

Les mer ›

Temaer: KL-trä, massivtre, KL-tre

Egenskaper ved massivtre som konstruksjonsvirke

Av Marlene Mathisen 19. november 2018

Fra 2019 vil konstruksjonsvirke til store hus kunne leveres fra fabrikker i Norge og Sverige. Både Splitkon i Norge og Stora Enso i Sverige vil ha produksjonsklare bedrifter til neste år. Massivtreplatene leveres med opptil 8 sjikt og en tykkelse på inntil 320 mm. Maksimal platestørrelse er opp til ca 3,5 m x 16 m. Bruksområdene er hovedsakelig som bærende veggelementer, etasjeskiller, trappe og heis-sjakter. Med kortreiste bygningselementer vil miljøgevinsten ved å bygge i tre bli enda bedre.

Les mer ›

Temaer: limtre, massivtre, KL-tre, konstruksjon

Studiebesök i Halden 27 aug 2018

Av Marlene Mathisen 23. oktober 2018

Trollhättan stad och AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag ska bygga nya studentbostäder. För att tänka klimatsmart och följa Trollhättans träbyggnadsstrategi finns intresse av en byggnation i trä.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre

Bygg i tre gir god økonomi og kort byggetid

Av Marlene Mathisen 17. september 2018

Se hvordan byggherrene vurderer egne bygg. Ullerud Helsebygg, Moholt Studentby og Borg Havn ble bygget i tre på grunn av pris, vekt og tidsbruk. 

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen