<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">
Treveileder

Tore Helge Hansen

Tore Hansen er rådgiver på Rådsområde Næring i Viken fylkeskommune. Han arbeider blant annet med fylkeskommunens strategi for bioøkonomi gjennom Interregprosjektene The bioeconomy region, rethinking wood og Marint Grenseforum Skagerrak. Tore er opptatt av å kople aktører som har interesse på disse og tilgrensende arbeidsområder.

Siste Innlegg

Nytt verktøy for trebasert karbonlagring i bygningsmasse på kommune- og fylkesnivå

Av Tore Helge Hansen 9. desember 2020

For første gang har vi nå et verktøy som kan beregne trebasert karbonlagring i bygningsmasse på kommune- og fylkesnivå i Norge forteller Gry Alfredsen, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO),

Les mer ›

Temaer: KL-trä, massivtre, KL-tre, Klima

St. Olav videregående skole i Sarpsborg planlegges bygget med tre i bærende konstruksjoner

Av Tore Helge Hansen 24. mai 2019

St. Olav videregående skole har i dag ca 900 elever. Ny skole skal bygges med en kapasitet på ca 950 elever.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, konstruksjon, skole

Godt styrte, grønne offentlige anskaffelser er et kinderegg

Av Tore Helge Hansen 22. februar 2019

Offentlige anskaffelser som etterspør bærekraftige løsninger kan redde verden, skape regionale arbeidsplasser og gi gode løsninger for det offentlige. For å få fram disse kindereggene viser rapporten «Muligheter med tre» fra OREEC Kunnskapsbyen gode eksempler på hva som finnes, hva som er i utvikling og hva som kan komme som resultat av pågående forskning. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Interregprosjektet The bioeconomy region.

Les mer ›

Temaer: limtre, massivtre, KL-tre

Tre kan prioriteres som konstruksjonsløsning for offentlige bygg.

Av Tore Helge Hansen 28. november 2018

Anskaffelsesregelverket er ikke til hinder for at offentlige byggherrer kan prioritere tre som konstruksjonsløsning i offentlige bygg. Det gjelder bare at man forholder seg til regelverket forøvrig, der den grunnleggende forutsetningen er at det skal være konkurranse mellom tilbydere.

Les mer ›

Temaer: limtre, massivtre, KL-tre, Anbud, Offentlige byggherrer

Muligheter med tre

Av Tore Helge Hansen 10. september 2018

For å nå FNs bærekraftsmål og Paris-avtalens mål om 40 % reduksjon i CO2-utslipp må kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter bidra. Ved å erstatte fossilbaserte varer med produkter lagd på råvare fra skogen, vil man i mange tilfeller få redusert klimagassutslipp uten ekstra kostnader. Ved å etterspørre produkter basert på tre, kan offentlige innkjøpere også være med på å skape marked og utviklingsmuligheter for lokale produsenter. Dersom flere kommuner eller fylkeskommuner samarbeider om å etterspørre trebaserte løsninger, vil leveransen kunne bli stor nok til at det lønner seg for leverandørene å utvikle bedre produkter enn det som allerede finnes på markedet.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen