Norges forskningsråd støtter kommersialisering av CIOL, et samarbeid mellom NIBIO og Ard Innovation finansiert med 5 millioner kroner gjennom FORNY.

www.ciolwood.no

CIOL er en ny, rimelig og naturlig treimpregneringsprosess, som det haster å få inn på markedet for å erstatte tradisjonelle alternativer. EU reduserer listen over biocider som er tillatt til trebeskyttelse, noe som utfordrer bruk av treverk i eksterne applikasjoner (f.eks broer, stolper som må tåle vær og vind). Ved å få implementert denne løsingen ut til i industrien, vil man kunne få et meget godt produkt som er rimelig og bruksvennlig og ville kunne fortsette å kunne bruke tre utendørs fremover i tid.

Treimpregnering med CIOL, utviklet ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil betydelig forbedre stabiliteten og holdbarheten til treprodukter med lav naturlig holdbarhet.

Kontakt:

https://www.nibio.no/ansatte/erik-larnoy?locationfilter=true