I ForestValue prosjektet CLICKdesign  utvikles et verktøy for enkelt å spesifisere levetid for treprodukter.

For homogene bygningsmaterialer som f.eks. stål og betong finnes det software tilgjengelig som muliggjør ytelsesbasert spesifikasjon og design. Tilsvarende software for tre som bygningsmateriale er ikke tilgjengelig i Europa. Dette kan være en begrensende faktor for bruk av tre. Samtidig lister blant annet IPCC sin spesialrapport fra 2018 økt bruk av tre som en av måtene vi kan å begrense klimautslipp på. I rapporten star det at «…the selection of building materials has a significant impact on the reduction of energy and emissions during production, such as shift from the steel and concrete to wood-based materials”. For å bidra til bedre ytelsesbasert spesifikasjon og design ved bruk av tre i bygninger og konstruksjoner, er det viktig å forstå hvordan kombinasjonen av materialdose (f.eks. treslags naturlige holdbarhet, trebeskyttelse som eventuelt brukes) og eksponeringsdose (f.eks. plassering, design) bestemmer ytelsen – antall år et gitt treprodukt med en gitt eksponering beholder en tilfredsstillende funksjon (mekanisk og/eller estetisk levetid).

CLICKdesign-prosjektet har utviklet en ytelsesbasert spesifikasjonsprotokoll som muliggjør en software for arkitekter og andre interesserte brukere. Dette fremskrittet vil gjøre det mulig for brukere å spesifisere treprodukter basert på ytelsesbehov, altså, møte den ønskede levetiden. Verktøyet forventes å være klart ved avslutningen av prosjektet våren 2022.

I denne videoen gir Dr. Jakub Sandak fra InnoRenew i Slovenia en presentasjon av demo versjon av verktøyet: https://www.youtube.com/watch?v=_QN-ZdHBCCQ

På samme YouTube-kanal kan du også finne flere presentasjoner fra CLICKdesign prosjektet: https://www.youtube.com/playlist?list=PLT_mHMy55e1SZAMcWeIPQy0LKIp34KCSD