Fra 2019 vil konstruksjonsvirke til store hus kunne leveres fra fabrikker i Norge og Sverige. Både Splitkon i Norge og Stora Enso i Sverige vil ha produksjonsklare bedrifter til neste år. Massivtreplatene leveres med opptil 8 sjikt og en tykkelse på inntil 320 mm. Maksimal platestørrelse er opp til ca 3,5 m x 16 m. Bruksområdene er hovedsakelig som bærende veggelementer, etasjeskiller, trappe og heis-sjakter. Med kortreiste bygningselementer vil miljøgevinsten ved å bygge i tre bli enda bedre.

Stora Enso har i den forbindelse utgitt en teknisk brosjyre om egenskapene ved massivtre (Cross Laminated Timber eller KL-tre). Brosjyren finnes i både engelsk, svensk og norsk språkdrakt.

I brosjyren redegjøres det for bygningsfysikk på områdene varmeisolasjon, lufttetthet, fuktighet, lydisolasjon og brannegenskaper. Treets evne til å lede varme bestemmes først og fremst av romvekt og fuktinnhold i treet. Brosjyren viser U-verdien for CLT med 100 mm tykkelse. Når det gjelder lufttetthet viser brosjyren at CLT er lufttett fra og med tre sjikt og materialet holder seg lufttett i hele levetiden. Massivtreelementer er diffusjonsåpne. Fuktighet transporteres i materialet. Ved økt innendørs luftfuktighet opptar CLT overskuddsfuktigheten og avgir den igjen når luftfuktigheten reduseres. De hygrotermiske egenskapene ved massivtreelementer blir stadig bedre dokumentert. Brosjyren viser også hvordan man med konstruksjonsløsninger kan bedre lydisolasjonen f.eks. i etasjeskiller. Når det gjelder brannsikkerhet, vises det til at massivtreplater ved brann danner et forkullingslag som gir materialet en naturlig høy brannmotstand. Avsnittet om bygningsstatikk tar opp beregning og dimensjonering av krysslaminert tre. Det er også gjort tilgjengelig gratis programvare for dimensjonering av CLT-elementer.

Nærmere informasjon om egenskapene ved krysslaminert tre kan f.eks. fås på nettsidene til StoraEnso (http://www.clt.info/wp-content/uploads/2017/09/Technical-brochure-CLT-NO.pdf)

P8270288