Klimatiltak som konkurransefortrinn – Miljødeklarasjon (EPD)

For deg som leverer produkter til byggherrer som stiller klimakrav i sine anskaffelser, inviterer BYGG i TRE, Norwegian Wood Cluster og Interreg prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia til digitalt frokostseminar om klima- og miljødokumentasjon for treprodukter.

Det blir stadig mer fokus på klima- og miljøriktige byggeløsninger, og da er det helt avgjørende å ha den dokumentasjonen som markedet etterspør for å kunne tilby produkter med høy troverdighet når det gjelder klima- og miljøegenskaper.

Webinaret vil omhandle: 

  • Hva som inngår i en EPD (miljødeklarasjon) for et produkt
  • Hvordan bruke EPD til miljødokumentasjon for et helt bygg
  • Hvilke krav som stilles til slik dokumentasjon nå og i framtida

 

TID:               16. juni 08.30-10.00

Sted:             Digitalt på Zoom

Påmelding:  https://forms.gle/eUqqSh6chRKBVQ1eA 

08:30-08:35

Introduksjon og velkommen
Presentasjon av foredragsholdere.

08:35-08:55

Hva er en EPD, og hvorfor skal en ha det? Info om EPD fra byggenæringens synspunkt
Håkon Hauan, Daglig leder, EPD Norge

08:55-09:15

Miljødokumentasjonskrav og EPD-prosess
Lars Gunnar Furelid Tellnes, Forsker, Norsus

09:15-09:35

Programvare for EPD-generator
Ole Magnus Kålås Iversen, Chief technology officer / LCA ekspert, LCA.no

09:35-09:55

Bruk av EPD i klimagassberegninger av bygg
Kristine Nore, Faggruppeleder Fremtidens Byggeløsninger, Norwegian Wood Cluster

09:55-10:00

Spørsmål og oppsummering

10:00-10:15

Etterpålag for de som har tid.