Offentlige anskaffelser som etterspør bærekraftige løsninger kan redde verden, skape regionale arbeidsplasser og gi gode løsninger for det offentlige. For å få fram disse kindereggene viser rapporten «Muligheter med tre» fra OREEC Kunnskapsbyen gode eksempler på hva som finnes, hva som er i utvikling og hva som kan komme som resultat av pågående forskning. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Interregprosjektet The bioeconomy region. Et av budskapene fra årets Østfoldkonferanse til offentlige virksomheter var å etterspørre løsninger som ikke finnes på dagens marked og tilrettelegge for å benytte regional kompetanse i utviklingen. Dermed presser man fram mer bærekraftige løsninger og stimulerer regional utvikling.

I Interregprosjektet The bioeconomy region ser vi på mulighetene for å redusere bruk av plast i forbruksartikler som etterspørres av kommuner og fylkeskommuner. Vi vil derfor samarbeide med kommuner som ønsker å delta i å fremme denne utviklingen. Vi vil også gjerne legge til rette for bedrifter som har alternative løsninger til bruk av plast, slik at de kan presentere sine løsninger for kommuner og fylkeskommuner.

Det finnes allerede alternativer til tradisjonelle valg basert på fossile innsatsfaktorer på andre områder enn bygg med tre, innenfor eksempel møbler og interiør, geværskjefter til skiskyttere, emballasje og tekstiler. Dersom offentlige innkjøpere er bevisste på at alternativer til de tradisjonelle valgene finnes, eller kan utvikles med rimelig innsats dersom det foreligger en etterspørsel, kan offentlige innkjøp være utløsende for at nye løsninger kommer på markedet.

Kunnskapen utvikler seg stadig på dette området. Borregaard fikk nettopp over sju millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å finne bioaktive stoffer fra restprodukter fra treforedlingsindustrien. Prosjektet skal lete etter høyverdige produkter fra bark, flis og kvistmasse fra gran. Borregaard ser for seg mulige bruksområder som for eksempel bakteriehemmende hjelpestoffer til produkter for personlig pleie og biologiske plantevernmidler.

For å bli ytterligere inspirert til å tenke bærekraftige alternativer kan du laste ned vår rapport og ha en hyggelig lesning. 

 

Muligheter med tre Last ned nå!