Lurer du på hva livsløpsvurderinger, altså LCA, er? NORSUS har laget en kort film (https://youtu.be/fvD5fT0LtaE) for å forklare hovedprinsippene knyttet til denne metoden for å undersøke produkters miljøprestasjon. Den danner grunnlaget for EPD-er og også reglene knyttet til produkters miljøfotavtrykk i EU. For å vise hvor miljøvennlig tre kan være i bygninger, er LCA et helt essensielt verktøy, så det er lurt å begynne å lære seg mer om metoden.