Det er mange fordeler med å bygge i tre. I løpet av de siste 20 årene har vi gått fra spektakulære bygg som blant annet biblioteket i Vennesla og Prekestolhytta, til nå å kunne vise eksempler på funksjonsbygg som grunn- og videregående skoler, høyhus med studentboliger og vanlige boliger, idrettshaller og lagerbygg.

Det er flere årsaker til at større bygg nå realiseres med bruk av tre i bærende konstruksjoner. En årsak er at offentlige byggherrer etterspør mer miljøvennlige, og/eller alternativer med mindre CO2-utslipp enn tradisjonelle bygg i stål og betong. En annen årsak er at byggemetoder for bruk av tre har endret seg, f.eks. tilgang på limtrekonstruksjoner og massivtre-elementer. Signalbyggene i tre, blant annet utfra arkitektoniske preferanser, har også vist at bygg i tre fungerer og gir gode brukererfaringer.


Industriell bygging med bærekonstruksjoner i massivtre gir et helt annet kostnadsbilde enn skreddersøm og signaleffekt ved signalbygg. Kunnskapen om bruk av tre som konstruksjonsløsning er også i sterk utvikling. Vi vet nå at dersom man tar hensyn til treets egenskaper fra starten av prosjekteringen, får man gode løsninger som utnytter alle treets fordeler. Det er nå mulig å knytte til seg trekompetanse fra starten i en byggeprosess. Da slipper man usikkerhet og kostnadsdrivende risiko som følger med å konvertere et bygg prosjektert i et annet materiale, for så å gå over til tre. Fortsatt kan det være noen begrensinger ved bruk av tre for eksempel når det gjelder spennlengder og lyd. Spennlengder på massivtre konstruksjoner kan kompenseres ved å bruke limtre eller om nødvendig stålbjelker. Tre i kombinasjoner med andre materialer vil fortsatt ha god klimaeffekt og skape gode innemiljøer som følge av utstrakt bruk av tre i bygget.

Pris, miljø og tidsbruk er noen av grunnene til at Bjørkelangen Skole og Remmen Studentby ble bygget i tre. Se videoen om de 2 byggene og meld deg på fagbloggvarsling fra Marked For Tre for å lære mer om tre som fremtidsrettet byggemateriale.