<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Moderne bygging med tre

Av Bjørn Horten 19. november 2019

Den 4. desember gjennomføres et kompetanseforum for bedrifter i byggebransjen i Østfold og Fyrbodal.

Vi ser på nye muligheter for bygging med tre, hvordan trebygg påvirker inneklima og helse og hvordan nye hjelpemidler og digitale verktøy kan bidra til å utvikle bransjen videre.

På seminaret vil vi ha fokus på:

  • Hvordan kan vi øke anvendelse av tre i nye bygg?
  • Hvordan kan nye teknologier bidra til å forsterke fordelene ved bygging med tre?
  • Hva kan vi gjøre for at denne bransjen i vår region skal få flere oppdrag i et marked i vekst? 
Hovedtemaene på seminaret vil være:
  • Moderne bygging med bærende konstruksjoner i tre
  • Hvordan påvirker trebygg inneklima og helse
  • Erfaringer med bestilling av trebygg
  • Digital modenhet og digitalisering i tre

Dette kan bli starten på et samarbeid mellom bedrifter som vil utforske mulighetene i et voksende marked.

Workshopen arrangeres av The Bioeconomy Region og rethinking wood! i samarbeid med Smart Innovation Norway, og vil avholdes i Simulatorsenteret på Remmen kunnskapspark i Halden.

Se program og meld deg på her https://www.smartinnovationnorway.com/digitalisering/seminar-rethinkingwood/

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, Digitalisering


Bjørn Horten's photo

Av: Bjørn Horten

Bjørn Horten er rådgiver på Næringsseksjonen i Viken fylkeskommune. Bjørn er prosjektleder for Interreg prosjektene "Rethinking Wood", for å øke anvendelsen av tre i bygninger og nye produkter, og "Marint Grenseforum Skagerrak", for en økt og bærekraftig marin næringsutvikling i Skagerrak

  • Skriv en kommentar

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen