For å nå FNs bærekraftsmål og Paris-avtalens mål om 40 % reduksjon i CO2-utslipp må kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter bidra. Ved å erstatte fossilbaserte varer med produkter lagd på råvare fra skogen, vil man i mange tilfeller få redusert klimagassutslipp uten ekstra kostnader. Ved å etterspørre produkter basert på tre, kan offentlige innkjøpere også være med på å skape marked og utviklingsmuligheter for lokale produsenter. Dersom flere kommuner eller fylkeskommuner samarbeider om å etterspørre trebaserte løsninger, vil leveransen kunne bli stor nok til at det lønner seg for leverandørene å utvikle bedre produkter enn det som allerede finnes på markedet.

Å erstatte fossile produkter med fossilfrie er kjerne i bioøkonomien. For at det grønne skiftet skal bli en realitet, må kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter endre sin innkjøpsvaner og etterspørre andre løsninger enn i dag.

Det finnes allerede i dag alternativer til fossilbaserte produkter innen for eksempel bygg, møbler, interiør og spesialprodukter. Forskning pågår for å få fram nye løsninger når det gjelder tekstiler, tre som oppsugingsmateriale og komposittmaterialer der tre er en del av løsningen. Tilsettinger basert på nedbryting av cellulose til mikropartikler (mikrofibrillær cellulose) gir eksisterende produkter helt nye og bedre egenskaper innen for eksempel maling, kosmetikk og vaskemidler.

For å stimulere etterspørsel etter trebaserte løsninger fra offentlige myndigheter og vise produsentene at det finnes etterspørsel etter alternativer til fossilbaserte produkter, har Kunnskapsbyen utarbeidet rapporten «Muligheter med tre» for Interregprosjektet The bioeconomy region.

Interregprosjektet vil gjerne kople aktører som etterspør trebaserte løsninger med produsenter som har eller ønsker å utvikle slike løsninger.

 

                                         Muligheter med tre Last ned nå!