<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Hvorfor bygge skoler og studentboliger i massivtre?

Av Marlene Mathisen 2. april 2019

 

1. Film om Bjørkelangen skole og Remmen Studentboliger
Les mer ›

Temaer: massivtre, KL-tre, skole, studenthybel

Godt styrte, grønne offentlige anskaffelser er et kinderegg

Av Tore Helge Hansen 22. februar 2019

Offentlige anskaffelser som etterspør bærekraftige løsninger kan redde verden, skape regionale arbeidsplasser og gi gode løsninger for det offentlige. For å få fram disse kindereggene viser rapporten «Muligheter med tre» fra OREEC Kunnskapsbyen gode eksempler på hva som finnes, hva som er i utvikling og hva som kan komme som resultat av pågående forskning. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Interregprosjektet The bioeconomy region.

Les mer ›

Temaer: limtre, massivtre, KL-tre

Sett fokus på bærekraftige materialvalg!

Av Bård Sverre Solem 15. februar 2019

Vi har det travelt - klimagassutslippene skal ned med 40 prosent i løpet av 11 år! Bygge- og anleggsnæringen må ta sin del av ansvaret. Vi har i lang tid fokusert på framtidens energibruk - vel og bra, men det er på tide å fokusere på dagens utslipp - til materialproduksjon og byggeplassutslipp.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, Miljø, Klima

Hur kan vi bygga så klimatsmart som möjligt?

Av Marlene Mathisen 11. februar 2019

«Tänk globalt, agera lokalt», säger Kjell-Ove. Han och hans företag har arbetat med miljön under alla år. Fokus har varit på hur kan vi bygga så klimatsmart som möjligt?

Les mer ›

Temaer: KL-trä, massivtre, KL-tre

Här finns en energirik mylla för industriell tillväxt. Och för kärlek

Av Ann Palmnäs 14. desember 2018

Vår gränsregion där Norge och Sverige möts kallas ofta Tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo, tack vare att de två storstädernas kraftfält sprids i allt vidare cirklar runt dem. Här möts dessa kraftfält. Detta skapar en närhet både till två stora närmarknader med trähusbyggnation och materialinnovationer och till marknaden här i våra 30-talet norska och svenska kommuner där tydliga politiska mandat för hållbara, gärna cirkulära lösningar har vuxit sig stark.

Här ligger också Skandinaviens befolkningsmässiga tyngdpunkt. Ett företag som etablerar sig här får den kortaste vägen till 19 miljoner skandinaver, givetvis intressant vid transport av gods och för människors mobilitet. En förutsättning är infrastrukturen; flera Europavägar, sjövägar och järnvägar. Internationella flygplatser finns i Oslo och Göteborg och vi har även regional flygplats och flera djuphamnar.

Les mer ›

Temaer: KL-trä, KL-tre

Trebruk og miljøeffekter

Av Bjørn Lier 7. desember 2018

Trebruk AS arbeider, som en av tredriverne i nettverket til tresatsningen i Innovasjon Norge, med å øke bruken av tre ut fra et næringsutviklingsperspektiv, men like viktig er klimaperspektivet. Vi ønsker å være med på å gjøre bygg-sektoren bærekraftig.

Skal vi nå målet om 40 % reduksjon av CO2 utslipp innen 2030 og lavutslippssamfunnet innen 2050 må vi gjøre mye på mange fronter. Et av de store potensialene finnes i å bruke tre som bærekonstruksjon i alle store bygg. Men hvilken effekt får vi?

Les mer ›

Temaer: limtre, massivtre, KL-tre, Anbud, Offentlige byggherrer

Tre kan prioriteres som konstruksjonsløsning for offentlige bygg.

Av Tore Helge Hansen 28. november 2018

Anskaffelsesregelverket er ikke til hinder for at offentlige byggherrer kan prioritere tre som konstruksjonsløsning i offentlige bygg. Det gjelder bare at man forholder seg til regelverket forøvrig, der den grunnleggende forutsetningen er at det skal være konkurranse mellom tilbydere.

Les mer ›

Temaer: limtre, massivtre, KL-tre, Anbud, Offentlige byggherrer

Egenskaper ved massivtre som konstruksjonsvirke

Av Marlene Mathisen 19. november 2018

Fra 2019 vil konstruksjonsvirke til store hus kunne leveres fra fabrikker i Norge og Sverige. Både Splitkon i Norge og Stora Enso i Sverige vil ha produksjonsklare bedrifter til neste år. Massivtreplatene leveres med opptil 8 sjikt og en tykkelse på inntil 320 mm. Maksimal platestørrelse er opp til ca 3,5 m x 16 m. Bruksområdene er hovedsakelig som bærende veggelementer, etasjeskiller, trappe og heis-sjakter. Med kortreiste bygningselementer vil miljøgevinsten ved å bygge i tre bli enda bedre.

Les mer ›

Temaer: limtre, massivtre, KL-tre, konstruksjon

Studiebesök i Halden 27 aug 2018

Av Marlene Mathisen 23. oktober 2018

Trollhättan stad och AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag ska bygga nya studentbostäder. För att tänka klimatsmart och följa Trollhättans träbyggnadsstrategi finns intresse av en byggnation i trä.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre

Verdens høyeste trebygg

Av Bjørn Horten 15. oktober 2018

Arthur Buchardt har som byggherre gått foran og vist vei ved å bygge i tre. Dette er så langt verdens høyeste bygg med bærekonstruksjon i tre.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen