St. Olav videregående skole har i dag ca 900 elever. Ny skole skal bygges med en kapasitet på ca 950 elever.

 På eksisterende beliggenhet i Sarpsborg sentrum skal det bygges ny videregående skole i to etapper. Først skal det bygges nytt skolebygg på nabotomta. Deretter rives dagens skole, og byggetrinn to føres opp der det gamle bygget har stått.

Etter konkurranse blant sju deltakere, er nå vinnerkonseptet plukket ut. Den valgte løsningen benytter tre i bærende konstruksjoner. Det innebærer en kombinasjon av massivtre-elementer og søyle- og dragersystem av limtre. Oppdragsgiver Østfold fylkeskommune har i anbudsforespørselen forutsatt utstrakt bruk av tre.

Hall

 Et annet prioritert område for oppdragsgiver har vært fleksibilitet. Vinnekonseptet har oppnådd stor grad av fleksibilitet ved den nevnte kombinasjonen av ulike tre-løsninger.

 Nå skal brukerne trekkes med i den videre prosessen for å utvikle konseptet til et forprosjekt. I denne fasen vil ytterligere detaljer angående blant annet materialbruk, falle på plass.

Byggestart for den nye skolen er beregnet til begynnelsen av 2021 og den vil stå ferdig med andre byggetrinn i utgangen av 2024.

Vrimlehall