I dette frokostwebinaret inviterer Tregruppen i Viken og BYGG I TRE, sammen med gode partnere, til å se nærmere på det å inkludere trebyggeri i anskaffelser. Vi skal få en liten oversikt fra et forprosjekt utført av Ruralis, som kan gi oss rammer for hvordan kommuner kan få inn tre, og også lokale verdikjeder, i offentlige anskaffelser. Deretter vil Elverum kommune og Aurskog-Høland kommune gi innblikk i deres praktiske erfaringer med å anskaffe trebyggeri – hvilke tiltak de har gjort, hvilke utfordringer de har møtt, og ikke minst hvilke muligheter de har sett.