I ForestValue prosjektet CLICKdesign  utvikles et verktøy for enkelt å spesifisere levetid for treprodukter.