<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">
Treveileder

– Jeg fikk meg en liten aha-oppplevelse

Av Mari Kristine Buckholm 7. desember 2019

4. desember arrangerte interregprosjektene «rethinking wood» og «The Bioeconomy Region», i samarbeid med Smart Innovation Norway, kompetanseforum for byggebransjen i Østfold og Fyrbodal – for å øke kunnskapen rundt moderne bygging med tre. Over 50 engasjerte personer deltok på seminaret.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, Offentlige byggherrer, Hållbar

Moderne bygging med tre

Av Bjørn Horten 19. november 2019

Den 4. desember gjennomføres et kompetanseforum for bedrifter i byggebransjen i Østfold og Fyrbodal.

Vi ser på nye muligheter for bygging med tre, hvordan trebygg påvirker inneklima og helse og hvordan nye hjelpemidler og digitale verktøy kan bidra til å utvikle bransjen videre.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, Digitalisering

Video: Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper del 2

Av Marlene Mathisen 4. juli 2019

Se videoopptak av Bjørn Liers presentasjon på seminaret Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper i Gøteborg.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, konstruksjon, Anbud, Offentlige byggherrer

Video: Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper

Av Marlene Mathisen 26. juni 2019

Se videoopptak av Bjørn Liers presentasjon på seminaret Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper i Gøteborg.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, konstruksjon, Anbud, Offentlige byggherrer

Stor klimagevinst ved å bruke tre i store bygninger

Av Martin Norderhaug 7. juni 2019

Fornybart tre til bærende elementer i bygninger kan erstatte tradisjonelle materialer med større klimagassutslipp.

Utviklingen av bærekraftige bygg handler om å ta mange bevisste valg på et tidlig stadium og grundig prosjektering. Det ble tydelig under arrangementet «Bygging med tre som klimatiltak» på Inspiria Science Center i Sarpsborg onsdag 8. mai 2019.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, Miljø, Klima

St. Olav videregående skole i Sarpsborg planlegges bygget med tre i bærende konstruksjoner

Av Tore Helge Hansen 24. mai 2019

St. Olav videregående skole har i dag ca 900 elever. Ny skole skal bygges med en kapasitet på ca 950 elever.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, konstruksjon, skole

Godt styrte, grønne offentlige anskaffelser er et kinderegg

Av Tore Helge Hansen 22. februar 2019

Offentlige anskaffelser som etterspør bærekraftige løsninger kan redde verden, skape regionale arbeidsplasser og gi gode løsninger for det offentlige. For å få fram disse kindereggene viser rapporten «Muligheter med tre» fra OREEC Kunnskapsbyen gode eksempler på hva som finnes, hva som er i utvikling og hva som kan komme som resultat av pågående forskning. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Interregprosjektet The bioeconomy region.

Les mer ›

Temaer: limtre, massivtre, KL-tre

Sett fokus på bærekraftige materialvalg!

Av Bård Sverre Solem 15. februar 2019

Vi har det travelt - klimagassutslippene skal ned med 40 prosent i løpet av 11 år! Bygge- og anleggsnæringen må ta sin del av ansvaret. Vi har i lang tid fokusert på framtidens energibruk - vel og bra, men det er på tide å fokusere på dagens utslipp - til materialproduksjon og byggeplassutslipp.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, Miljø, Klima

Trebruk og miljøeffekter

Av Bjørn Lier 7. desember 2018

Trebruk AS arbeider, som en av tredriverne i nettverket til tresatsningen i Innovasjon Norge, med å øke bruken av tre ut fra et næringsutviklingsperspektiv, men like viktig er klimaperspektivet. Vi ønsker å være med på å gjøre bygg-sektoren bærekraftig.

Skal vi nå målet om 40 % reduksjon av CO2 utslipp innen 2030 og lavutslippssamfunnet innen 2050 må vi gjøre mye på mange fronter. Et av de store potensialene finnes i å bruke tre som bærekonstruksjon i alle store bygg. Men hvilken effekt får vi?

Les mer ›

Temaer: limtre, massivtre, KL-tre, Anbud, Offentlige byggherrer

Tre kan prioriteres som konstruksjonsløsning for offentlige bygg.

Av Tore Helge Hansen 28. november 2018

Anskaffelsesregelverket er ikke til hinder for at offentlige byggherrer kan prioritere tre som konstruksjonsløsning i offentlige bygg. Det gjelder bare at man forholder seg til regelverket forøvrig, der den grunnleggende forutsetningen er at det skal være konkurranse mellom tilbydere.

Les mer ›

Temaer: limtre, massivtre, KL-tre, Anbud, Offentlige byggherrer

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen