<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">
Treveileder

Trebyggnadskonferansen Tree2Tower

Av Annika Daisley 7. februar 2020

Nu pågår konferensen Tree2Tower 2020 som arrangeras av The Bioeconomy Region.

Les mer ›

Temaer: KL-trä, KL-tre, Offentlige byggherrer, Klima, Bærekraftig

– Jeg fikk meg en liten aha-oppplevelse

Av Mari Kristine Buckholm 7. desember 2019

4. desember arrangerte interregprosjektene «rethinking wood» og «The Bioeconomy Region», i samarbeid med Smart Innovation Norway, kompetanseforum for byggebransjen i Østfold og Fyrbodal – for å øke kunnskapen rundt moderne bygging med tre. Over 50 engasjerte personer deltok på seminaret.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, Offentlige byggherrer, Hållbar

Video: Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper del 2

Av Marlene Mathisen 4. juli 2019

Se videoopptak av Bjørn Liers presentasjon på seminaret Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper i Gøteborg.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, konstruksjon, Anbud, Offentlige byggherrer

Video: Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper

Av Marlene Mathisen 26. juni 2019

Se videoopptak av Bjørn Liers presentasjon på seminaret Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper i Gøteborg.

Les mer ›

Temaer: limtre, KL-trä, massivtre, KL-tre, konstruksjon, Anbud, Offentlige byggherrer

Trebruk og miljøeffekter

Av Bjørn Lier 7. desember 2018

Trebruk AS arbeider, som en av tredriverne i nettverket til tresatsningen i Innovasjon Norge, med å øke bruken av tre ut fra et næringsutviklingsperspektiv, men like viktig er klimaperspektivet. Vi ønsker å være med på å gjøre bygg-sektoren bærekraftig.

Skal vi nå målet om 40 % reduksjon av CO2 utslipp innen 2030 og lavutslippssamfunnet innen 2050 må vi gjøre mye på mange fronter. Et av de store potensialene finnes i å bruke tre som bærekonstruksjon i alle store bygg. Men hvilken effekt får vi?

Les mer ›

Temaer: limtre, massivtre, KL-tre, Anbud, Offentlige byggherrer

Tre kan prioriteres som konstruksjonsløsning for offentlige bygg.

Av Tore Helge Hansen 28. november 2018

Anskaffelsesregelverket er ikke til hinder for at offentlige byggherrer kan prioritere tre som konstruksjonsløsning i offentlige bygg. Det gjelder bare at man forholder seg til regelverket forøvrig, der den grunnleggende forutsetningen er at det skal være konkurranse mellom tilbydere.

Les mer ›

Temaer: limtre, massivtre, KL-tre, Anbud, Offentlige byggherrer

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen