<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">
Treveileder

Opptak av webinar - ombruk av materialer

Av Knut Magnar Sandland 26. november 2022

Her er opptak av webinaret: Bygg i tre - med ombruk av materialer?

Les mer ›

Temaer: ombruk

Bygg i tre – med ombruk av materialer?

Av Andreas Brekke 12. november 2022

I dette webinaret inviterer Tregruppen i Viken, BYGG I TRE og Tre på Agder, sammen med gode partnere, til å se nærmere på ombruk av tre. Vi får innlegg fra Kristine Nore i Omtre, som er travelt opptatt med å få oss alle til å bruke tre i bygg og ikke minst bruke tre som er brukt før, og som kan oppdatere oss på hva som skjer. Nedre Sem gård i Asker er et av eksemplene på at ombruk av tre går an, og Tor Flesseberg i Veidekke vil fortelle mer om både hvordan det går an og utfordringer man har støtt på. Til slutt vil Halldor G. Halldorsson gi oss et innblikk i hvordan EON Element har jobbet med å industrialisere trebyggeri og legge til rette for elementer som ikke bare gjør det enklere å bygge hus i tre, men også enklere å bruke materialene om igjen.

Les mer ›

Temaer: ombruk

interreg_Sverige-Norge_

 

Bioeconomy Region

 

Om Marked For Tre

Gjennom bloggen Marked For Tre ønsker vi å bidra til innovasjon og bygge kunnskap om bruk av tre som materiale i nye produkter, teknologier og tjenester. Innovasjon som bygger på fornybare råvarer fra skogen.

Interreg prosjektet «The Bioeconomy Region» har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen. Interreg prosjektet «rethinking wood» har som mål å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter.

Besøk:
www.bioeconomyregion.com
www.svinesundskommitten.com 
www.fyrbodal.se
www.viken.no

 

Siste innlegg

Søk i bloggen