Se hvordan byggherrene vurderer egne bygg. Ullerud Helsebygg, Moholt Studentby og Borg Havn ble bygget i tre på grunn av pris, vekt og tidsbruk. 

I følge ordfører Ellen Solbrække i Rakkestad kommune på byggmedtre.no  har det å bygge i tre "vist seg å ha klare klimafordeler. I tillegg konkurrerer det med andre byggematerialer, både med tanke på pris, byggehastighet, arbeidsmiljø og bomiljø. Disse fordelene ønsker vi å utnytte, slik at vi konkret bidrar til det grønne skiftet". 

De tre prosjektene i filmen har betydelige miljømessige effekter og går foran som gode eksempler. I disse prosjektene utgjør summen av det karbonet som bindes i trekonstruksjonen, og effekten av ikke å produsere stål og betong, en reduksjon av klimagassene på ca 19 000 tonn CO2. Dette tilsvarer utslipp fra ca 7 500 biler i løpet av et år.