Anskaffelsesregelverket er ikke til hinder for at offentlige byggherrer kan prioritere tre som konstruksjonsløsning i offentlige bygg. Det gjelder bare at man forholder seg til regelverket forøvrig, der den grunnleggende forutsetningen er at det skal være konkurranse mellom tilbydere.

For at offentlig bygg skal å oppnå betydelig redusert CO2 utslipp, opp mot 50 % i forhold til referansebygg, vil det være nødvendig å benytte en stor andel tre i byggkonstruksjonen. Den grunnleggende endringen fra de mest brukte byggemåtene den siste tida, dreier seg om å benytte tre i bærekonstruksjonene. Det er altså ingen hindringer i regelverket for at kommuner og fylkeskommuner kan be om tilbud som baserer seg på tre. Det er ikke nødvendig å ta utgangspunkt i krav om redusert CO2-utslipp, dvs å være materialnøytral i anbudsdokumentene, for å sikre konkurranse og være innenfor regelverkets bestemmelser.

Regelverket bygger på de samme rammene i Norge og Sverige. Dersom den offentlige byggherren ber om tre som konstruksjonsløsning, gjelder de samme krav til å sikre konkurranse som i alle andre innkjøpsprosesser. Innkjøpsprosessen kan organiseres som et helt ordinært kjøp etter regelverket, eller som et innovativt innkjøp. Det er dessuten full anledning til å ha dialog med markedet, for eksempel i en førkommersiell fase i innkjøpsprosessen uansett anskaffelsesform.

Det er god tilgang på råd om valg av prosedyrer både hos DIFI i Norge og Upphandlingsmyndigheten i Sverige. I Norge kan også Leverandørutviklingsprogrammet gi gode råd.

Offentlige byggherrer kan også henvende seg til Interregprosjektene The Bioeconomy Region og rethinking wood! for å få tips om hvilke rådgivere man kan benytte i en byggeprosess for å få god trekompetanse inn allerede fra starten når et bygg skal planlegges.