Nu pågår konferensen Tree2Tower 2020 som arrangeras av The Bioeconomy Region.

Monika Svanberg, Viken fylkeskommune, en av inledningstalarna berättar om att skogen var, innan oljan, en av Norges viktigaste exportindustrier. Nyckelbegreppet Bioekonomi kan sammanfattas ”från fossil till bio”. En riktigt spännande dag med fokus på policy och politik.

Åpning

Mikael Genberg, kreativ entreprenör, är en injektion och tar oss på en hissnande resa, från undervattenshotell till att sätta hus på månen. VÅGA DRÖM och TÄNK att ALLT ÄR MÖJLIGT.

Mikael

Flera intressanta kommunala träbyggnadsprojekt i Sverige och Norge har presenterats och vi har inspirerats av Växjö kommun – ”Europas första MODERNA TRÄSTAD”. Framgångsfaktorer är drivande politiker och samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer.

Omvärldsspaning av Nordic Wood Construction och 5 trender i Norden inom industriell träbyggnation presenteras.

Nordic Wood Construction

Svinesundskommittén, Viken fylkeskommune och Fyrbodals kommunalförbund berättar i anslutande mässan om projektene The Bioeconomy Region och Rethinking wood, gränsöverskridande samarbete med trä i fokus för affärsmöjligheter.
#T2T2020 #TBR