Se videoopptak av Bjørn Liers presentasjon på seminaret Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper i Gøteborg.

Her kan du se filmer fra første del av dagen. Alle filmer ligger også på Vimeo.

Innledning - Bjørn Lier

1. Inledning 720p

 

Film om Porsgrunn

2. Film om Porsgrunn 720p

 

Om Trebruk AS

3. Om Trebruk 720p

 

Programmet

4. Programmet 720p

 

Hvordan skape endring

5. Hvordan skape endring 720p

 

Type prosjekter

6. Type prosjekter 720p

 

Hva er et treprosjekt?

7. Hva er ett treprosjekt 720p

 

Betongprosjekt kontra treprosjekt

8. Betongprosjekt kontra treprosjekt 720p

 

Ullerud, Moholt og Borg Havn

9. Film Ullerud, Moholt og Borg Havn 720p