Se videoopptak av Bjørn Liers presentasjon på seminaret Träbyggnader i Norge – pris- projektering och kunskaper i Gøteborg.

Her kan du se filmer fra andre del av dagen. Alle filmer ligger også på Vimeo.

Bjørkelangen skole og Remmen studentby

1. Film om Bjørkelangen skole og Remmen Studentboliger-1

Fremdrift

2. Fremdrift

Økonomi

3. Økonomi

Mjøstårnet

4. Film om Mjøstårnet

Mer om økonomi

5. Økonomi fortsetter

Klima og miljø

6, Klima og miljø

Muligheter med tre

7. Film om muligheter med tre

Kommuneplaner

8. Kommuneplaner

Markedsutvikling

9. Markedsutvikling

Kommentar om blogg

10. Kommentar om blogg