<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

ICA satser systematisk på økt salg av bærekraftig mat fra havet

Av Espen Zachariassen 27. april 2022

De neste årene vil butikkhyllene hos ICA få et langt større utvalg av sjømat og produkter med ingredienser fra havet. Både sentralt og ute i hver enkelt lokale butikk jobber kjeden med å systematisere tilgangen til varer som folk flest har sansen for.

Les mer ›

Temaer: Hållbar, Bærekraftig, Skagerrakkonferansen

— Felles innsats for Skagerrak er et vern av demokratiet

Av Espen Zachariassen 19. april 2022

— En opptrapping av det norsk-svenske samarbeidet om et friskere hav er mer enn en felles innsats for miljøet. Det er en nødvendig del av et kontinuerlig arbeid for å styrke vårt demokratiske levesett, mener regionråd Kristina Jonäng i oppkjøringen til Skagerrakkonferansen.

Les mer ›

Temaer: Hållbar, Bærekraftig, Skagerrakkonferansen

Orkla Foods bygger den nye verdikjeden fra hav til middagsbord

Av Espen Zachariassen 6. april 2022

Orkla Foods satser grundig på utvikling av råvarer basert på tang og tare. Det pågår forskning i samarbeid med blant annet NMBU, og matprodusenten har etablert et eget selskap som skal binde sammen hele verdikjeden fra havbunn til middagsbord. Målet er storskala industriproduksjon.

Les mer ›

Temaer: Tang og Tare, Skagerrakkonferansen

Nye sjømatbedrifter vokser frem i Skagerrak. Les mer i nytt digitalt magasin!

Av Julia Sandberg 8. desember 2021

Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak lanserer nå et digitalt magasin med fokus på blå næringsutvikling i Skagerrak.

I grenseområdet mellom Sverige og Norge ligger Skagerrak, et havområde med et unikt marint miljø, med høye naturverdier og marine nasjonalparker på begge sider av grensen. Den marine næringsutviklingen er i startfasen, men det finnes et stort potensiale for utvikling av flere bedrifter som på ulike sett utnytter havet og dets ressurser på et bærekraftig sett. Det er dette prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak jobber for, og resultatene til nå er veldig gode.  

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Bærekraftig, Marina företag, Tang og Tare, Makroalger, Marina varumärken

Myndigheter möter näring för bättre möjligheter att utveckla branschen

Av Ingela Skärström 12. oktober 2021

 

Ett första steg är taget till en dialogplattform mellan näring och myndigheter!

Den 22 september var det äntligen dags för ett första dialogmöte mellan myndigheter och näringsföreträdare om utveckling av vattenbruket. Då träffades vattenbruksföretag, forskare och representanter från Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Västra Götaland för att tillsammans samtala kring frågor som upplevs svåra att hantera från näringens sida.

Les mer ›

Temaer: Ostron, Stillehavsøsters, Stillahavsostron, Produktivt Skagerrak, Alger, Tång & Tare, Marina företag, vattenbruk, Marina varumärken

Sprer kompetanse om tang og tare på tvers av landegrensene

Av Bjørn Horten 6. oktober 2021

Gründerbedriften Ting med Tang har sin kjernevirksomhet i å spre kunnskap om hvordan vi kan benytte tang og tare i mat - en kompetanseleverandør til restauranter, forskningsmiljøer, offentlige myndigheter og private.

Les mer ›

Temaer: Bærekraftig, Tang og Tare

Satser på sterk vekst med bærekraftig krabbefiske

Av Bjørn Horten 22. september 2021

Strategien er en varsom forvaltning av ressursene i fjorden, når Hvaler-Krabbe leverer lokale produkter til restauranter, spesialforretninger og dagligvare. Gründer og fisker Knut Aage Gundersen har konkrete planer for hvordan omsetningen skal femdobles de neste årene.

Les mer ›

Temaer: Krabber, Bærekraftig, Østfoldkysten, Hvaler, Innovasjon

Utgårdskilen: Utfordret fiskerinæring med solide ringvirkninger

Av Bjørn Horten 8. september 2021

Utgårdskilen i Hvaler er en liten næringsklynge i stadig utvikling, med fiskeriutdanning som siste tilskudd. Matressursene i Oslofjorden og Skagerrak gir virksomhetene her grunnlag for en verdiskaping på rundt 300 millioner kroner.

Les mer ›

Temaer: Bærekraftig, Bedrifter, Innovation, Østfoldkysten, Hvaler, Fiske

Catxalot kommer ut med ny bok

Av Ingela Skärström 7. september 2021

Foto: Catxalot/Agnes Maltesdotter

Vi har kreativa och produktiva företagare i vårt nätverk, en av dessa är Linnea Sjögren, grundaren av Catxalot. 

Les mer ›

Temaer: Scary Seafood, Marina företag, Makroalger, Marin turism

Den Blåfenade Tonfisken är tillbaka i Skagerrak!

Av Ingela Skärström 24. august 2021

I början av projektet Marint Gränsforum Skagerrak anordnade vi ett seminarium i Sandfjord med fokus på Blåfenad Tonfisk eller Makrellstørje, som länge varit försvunnen från Skagerrak men som hade visat tecken på att komma tillbaka.  

Les mer ›

Temaer: Blåfenad tonfisk, Makrellstørje, Fiske, Märkningsarbete tonfisk, Fiskekvoter

interreg_Sverige-Norge_

Om Produktivt Skagerrak

Gjennom bloggen Produktivt Skagerrak ønsker vi å bygge kunnskap for marin næringsutvikling i Skagerrak. Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak skal jobbe for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia.

 

Mer om prosjektet

Siste innlegg

Søk i bloggen