<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Myndigheter möter näring för bättre möjligheter att utveckla branschen

Av Ingela Skärström 12. oktober 2021

 

Ett första steg är taget till en dialogplattform mellan näring och myndigheter!

Den 22 september var det äntligen dags för ett första dialogmöte mellan myndigheter och näringsföreträdare om utveckling av vattenbruket. Då träffades vattenbruksföretag, forskare och representanter från Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Västra Götaland för att tillsammans samtala kring frågor som upplevs svåra att hantera från näringens sida.

Les mer ›

Temaer: Ostron, Stillehavsøsters, Stillahavsostron, Produktivt Skagerrak, Alger, Tång & Tare, Marina företag, vattenbruk, Marina varumärken

Sprer kompetanse om tang og tare på tvers av landegrensene

Av Bjørn Horten 6. oktober 2021

Gründerbedriften Ting med Tang har sin kjernevirksomhet i å spre kunnskap om hvordan vi kan benytte tang og tare i mat - en kompetanseleverandør til restauranter, forskningsmiljøer, offentlige myndigheter og private.

Les mer ›

Temaer: Bærekraftig, Tang og Tare

Satser på sterk vekst med bærekraftig krabbefiske

Av Bjørn Horten 22. september 2021

Strategien er en varsom forvaltning av ressursene i fjorden, når Hvaler-Krabbe leverer lokale produkter til restauranter, spesialforretninger og dagligvare. Gründer og fisker Knut Aage Gundersen har konkrete planer for hvordan omsetningen skal femdobles de neste årene.

Les mer ›

Temaer: Krabber, Bærekraftig, Østfoldkysten, Hvaler, Innovasjon

Utgårdskilen: Utfordret fiskerinæring med solide ringvirkninger

Av Bjørn Horten 8. september 2021

Utgårdskilen i Hvaler er en liten næringsklynge i stadig utvikling, med fiskeriutdanning som siste tilskudd. Matressursene i Oslofjorden og Skagerrak gir virksomhetene her grunnlag for en verdiskaping på rundt 300 millioner kroner.

Les mer ›

Temaer: Bærekraftig, Bedrifter, Innovation, Østfoldkysten, Hvaler, Fiske

Catxalot kommer ut med ny bok

Av Ingela Skärström 7. september 2021

Foto: Catxalot/Agnes Maltesdotter

Vi har kreativa och produktiva företagare i vårt nätverk, en av dessa är Linnea Sjögren, grundaren av Catxalot. 

Les mer ›

Temaer: Scary Seafood, Marina företag, Makroalger, Marin turism

Den Blåfenade Tonfisken är tillbaka i Skagerrak!

Av Ingela Skärström 24. august 2021

I början av projektet Marint Gränsforum Skagerrak anordnade vi ett seminarium i Sandfjord med fokus på Blåfenad Tonfisk eller Makrellstørje, som länge varit försvunnen från Skagerrak men som hade visat tecken på att komma tillbaka.  

Les mer ›

Temaer: Blåfenad tonfisk, Makrellstørje, Fiske, Märkningsarbete tonfisk, Fiskekvoter

Premiär för tång på Göteborgs Fiskauktion

Av Julia Sandberg 30. mars 2021

Foto: Ten Island Seafarm 

Torsdagen den 25 mars fick tång för första gången göra fisk och skaldjur sällskap på Göteborgs Fiskauktion. Färsk sockertång auktionerades ut för att användas som primör och smaksättare till mat. 

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, vattenbruk, Tang og Tare, Makroalger, Alger

LocalEat bjuder in till spännande digitala möten

Av Julia Sandberg 19. mars 2021

Foto: Carl Dahlberg 

Les mer ›

Temaer: Hållbar, Marina företag, vattenbruk, Innovation, sirkulær økonomi

Unga forskare vid Strömstad gymnasium

Av Julia Sandberg 12. mars 2021

Under förra veckan publicerade Strömstads kommun en inspirerande nyhet om två elever från Strömstad gymnasium, som under sina studier vid de naturvetenskapliga programmet genomfört ett marint forskningsprojekt.

Les mer ›

Temaer: skole, Marin företagsmässa, Forskning

Nya branschrådet Svenskt Vattenbruk och Sjömat ska jobba för enklare regler

Av Ingela Skärström 2. mars 2021

Under 2020 bildades branschrådet Svenskt Vattenbruk och Sjömat som en ekonomisk förening. Branschrådet startades av företag som deltagit i Marint Gränsforum Skagerrak två nätverksgrupper som bildats för ostronföretagare och algföretagare. I nätverksgrupperna som även innefattar företag i Norge och Danmark uppmärksammades hur väl organiserade sjömatsnäringen är i Norge. Skall Sverige kunna ta plats som vattenbruksland och öka sitt samarbete med Norge måste vi bygga en egen stark plattform för vattenbruksföretagen och sjömatsnäringen. Det finns mycket som behöver förbättras och branschrådet kommer att arbeta med frågor som är viktiga för en positiv och hållbar utveckling av nyttjandet av råvaror från havet.

Les mer ›

Temaer: Ostron, Stillehavsostron, Scary Seafood, Alger, Tång & Tare, vattenbruk, Makroalger, Marina varumärken, Alger

interreg_Sverige-Norge_

Om Produktivt Skagerrak

Gjennom bloggen Produktivt Skagerrak ønsker vi å bygge kunnskap for marin næringsutvikling i Skagerrak. Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak skal jobbe for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia.

 

Mer om prosjektet

Siste innlegg

Søk i bloggen