31. januar møttes vel 25 deltakere i Østersnettverket i Marint Grenseforum Skagerrak hos Kristian Lier i Norwegian Shores på Nøtterøy i Vestfold.

Norwegian Shores har investert mye i sitt nye mottak og renseanlegg for østers på Tenvik i Færder kommune i Vestfold. Anlegget ligger flott til ut mot fjorden på Tenvik, og har lett tilgang for mottak av østers fra en stor flytebrygge rett utenfor mottaket.

20200131_112359

20200131_112805

Anlegget har kapasitet til å ta imot betydelige mengder østers for rensing og senere distribusjon til markedet. I dag tar de imot både vanlig norsk Flatøsters og Stillehavsøsters for rensing og senere pakking for utsendelse til markedet, som er både grossister og til utvalgte restauranter. Norwegian Shores har samarbeid med flere som plukker Stillehavsøsters fra godkjente områder både i Vestfold og Østfold, og som leverer til deres mottak. Anlegget har kapasitet til å ta imot betydelige større mengder med østers, og det er en nøkkelfaktor for å få god lønnsomhet ved plukking, rensing og omsetning.

En stor utfordring med omsetning av østers i vinterhalvåret i Skagerrak og Oslofjorden er noroviruset.  Kristian Lier forklarer at utbrudd av omgangssyke i vinterhalvåret fører til at noroviruset havner i sjøen og blir plukket opp av østers. Lier sier prosessen med å rense skjellene er spesielt krevende i overgangen mellom sommer- og vintersesong. Dette er pionerarbeid og vi opererer i et vanskelig og ukjent farvann. Selv moderne analysemetoder er ikke hundre prosent nøyaktige, forklarer Lier ved besøket.

Den eneste måten å bli helt kvitt viruset på i østersen er at den ligger tilstrekkelig lenge i rennende vann. Norwegian Shores vil nå bytte ut sine rensekar med såkalte gjennomstrømningskar som skal være bedre for raskere og sikrere fjerning av norovirus i skjellene.

Kristian Lier i Norwegian Shores orienterer om renseanlegget for østers

Kristian Lier i Norwegian Shores orienterer om renseanlegget for østers

Etter besøket hos Norwegian Shores fortsatte nettverket sitt møte i Tønsberg med diskusjon om problemstillinger som nettverket har og skal jobbe videre med i Marint Grenseforum Skagerrak. Temaer som ble diskutert var:

  • Oppdrett av Østers i et forskningsprosjekt med deltakende bedrifter både fra Norge og Sverige for å få mere kunnskap om dyrkingsforhold, utrustning for dyrking med mer. Hvordan kan norske bedrifter som ønsker å være med få kjøpt små østers fra Ostrea på Koster for videre oppdrett i sjøen i Norge
  • Høstingstillatelser og prøvetaking for Stillehavsøsters, ulikheter i regime og kostnader i Norge og Sverige
  • Hvordan kan vi utvikle østersturismen i Skagerrak
  • Hvordan jobber vi videre mot en felles klynge for østersbedrifter. 

Neste treff i nettverket blir til høsten og vi planlegger da å ha det i Agder.