Förra året gick kustkommunerna Halden, Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, “Nye Moss” og Råde ihop med Viken fylkeskomunne och beställde en «mulighetskartlegging» för kustbaserade näringar. Det är NIVA (Norsk institutt for vannforskning) som tillsammans med Havforskningsinstituttet (HI) tar fram denna kunnskapssammanställning och är arbetet i full gång!

Vattenkikare_Foto Louise Robertsson

Den 26 mars hölls ett digitalt avstämningsmöte där NIVA samt HI presenterade det arbete hittills, och vad som planeras framöver. Deltagarna fick en ordenlig genomgång av rapportens första kapitel som handlar om bland annat fysiska, kemiska och biologiska aspekter, olika typer av marina näringar och andra förhållningsaspekter. Informationen tillsammans med kommunernas strategier, planer och prioriteringar ska sedan mynna ut i samlad värdering av möjligheter och begränsningar för marin näringar längs Østfoldskusten som ska färdigställas under maj måndad. Detta ser vi fram emot!