<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Bjørn Horten

Bjørn Horten er rådgiver på Rådsområde Næring i Viken fylkeskommune. Bjørn er prosjektleder for Interregprosjektene "Rethinking Wood", for å øke anvendelsen av tre i bygninger og nye produkter, og "Marint Grenseforum Skagerrak", for en økt og bærekraftig marin næringsutvikling i Skagerrak.

Siste Innlegg

Bygger ny havsnæring med ressurser som ingen vil ha

Av Bjørn Horten 7. januar 2021

I Hvaler bygger en håndfull gründere en ny næring på grunnlag av den forhatte stillehavsøstersen. Med bistand fra prosjektet Produktivt Skagerrak, er Storm Østers i ferd med å få fotfeste i markedet. Les om satsningen og se videoreportasjen om sanking av østers i skjærgården.

Les mer ›

Temaer: Ostron, Østers, Stillehavsostron, Stillehavsøsters, Produktivt Skagerrak, Företagsutveckling, Skagerrakøsters

Rapport Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold

Av Bjørn Horten 2. juli 2020

En rekke utredninger og strategidokumenter, både på internasjonalt og nasjonalt nivå, peker på at det er et stort potensial for økt vekst og verdiskaping knyttet til marine næringer. Viken fylkeskommune og kommunene langs Østfoldkysten har derfor ønsket å utrede hvilke muligheter som finnes for utvikling av kystbaserte næringer fra Moss i nord til Halden i sør.

Les mer ›

Temaer: Marint Grenseforum Skagerrak, Mulighetskartlegging, Østfoldkysten, Halden, Sarpsborg, Moss, Fredrikstad, Hvaler, Råde

Østersnettverket hos Norwegian Shores

Av Bjørn Horten 28. februar 2020

31. januar møttes vel 25 deltakere i Østersnettverket i Marint Grenseforum Skagerrak hos Kristian Lier i Norwegian Shores på Nøtterøy i Vestfold.

Les mer ›

Temaer: Japanske ostron, Ostron, Østers, Stillehavsostron

Makrellstørja (Blåfenad tonfisk) er tilbake i Skagerrak

Av Bjørn Horten 27. juni 2019

Verdens største tunfiskart, makrellstørja, er tilbake i norske farvann. Også i Skagerak og Oslofjorden, etter mer enn 30 års fravær. Hvordan skal vi forvalte denne ikoniske fisken i framtida og hvem skal få lov til å fiske den?

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Hållbar, Blåfenad tonfisk, Makrellstørje, Bærekraftig

Workshop i digitalisering for marine næringer

Av Bjørn Horten 16. januar 2019

Det digitale skiftet skaper utfordringer, men åpner også nye muligheter i alle bransjer! Er du leder av en bedrift (liten eller stor) innenfor marine næringer? Er du nysgjerrig på hvordan ny teknologi kan bidra til å skape mer verdi for din bedrift og kunder?

Les mer ›

Temaer: Digitalisering, Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak

Marint grenseforum Skagerrak

Av Bjørn Horten 10. september 2018

Svinesundskommittén og Østfold fylkeskommune jobber sammen i Interregprosjektet Framtiden er blå, hvor målet er å bedre mulighetene for at flere marine virksomheter kan etableres og utvikles i Bohuslän og Østfold. Sammen med flere partnere på begge sider av grensen arbeides det for å skape en møteplass for aktører innen marine næringer. Vi ønsker å kunne dra nytte av all erfaring som er gjort i tidligere prosjekt og bruke kunnskapen til å skape en større samarbeidsarena i Skagerrak.

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak

interreg_Sverige-Norge_

Om Produktivt Skagerrak

Gjennom bloggen Produktivt Skagerrak ønsker vi å bygge kunnskap for marin næringsutvikling i Skagerrak. Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak skal jobbe for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia.

 

Mer om prosjektet

Siste innlegg

Søk i bloggen