<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Cajsa-Malin Sandblom

Cajsa-Malin Sandblom är Processledare för Marint Gränsforum Skagerrak och arbetar för Svinesundskommittén.

Siste Innlegg

Dags att anmäla sig till Marin företagsmässa

Av Cajsa-Malin Sandblom 25. september 2019

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Scary Seafood, Marint Grenseforum Skagerrak, Marin företagsmässa

Digitalisering - hur påverkar de våra marina näringar?

Av Cajsa-Malin Sandblom 13. september 2019

Ny studie publicerad

”Is the coast clear? The role of digitalisation for enabling blue growth in the cross-border region of Svinesund”

«Dette studiet ser på hvilken rolle digitalisering spiller for små og mellomstore bedrifter i den blå bioøkonomien i Svinesundsområdet. Hvordan man arbeider med digitalisering opp mot mikro-, små og mellomstore bedrifter er lite omdiskutert. For bedrifter med et konstant blikk på bunnlinjen er ikke digitalisering nødvendigvis det første man tar tak i. Desto viktigere er det derfor å finne gode mekanismer for å bistå disse bedriftene i å finne gode løsninger for en smartere hverdag, der digitalisering i tillegg gir rom for et større marked. Regionale aktører spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Da må man være var på hvilke forutsetninger bedriftene har og hvilke krav man setter for å kunne delta i digitaliseringsprosesser, og på hvilken måte man driver med oppsøkende arbeid i småbedriftene for å identifisere hvilke behov som finnes.

Studiet ser på både utfordringene og mulighetene for småbedriftene og hvilke muligheter storregionen Svinesund kan ha for blå vekst i fremtiden. Studiet komplementer Randall og Berlinas rapport Governing the digital transition in Nordic regions: The human element (2019) som ble skrevet på vegne av Svinesundskommittén og den nordiske tematiske gruppen for innovative og resiliente regioner 2017-2020, under det Nordiske ministerrådets embetsmannskomité for regional utvikling.»

Les mer ›

Temaer: Digitalisering, Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Marina företag, Bedrifter

Lyckad gränsregional forskarkonferens

Av Cajsa-Malin Sandblom 9. september 2019

 

«Økt kunnskap om naturtypenes utbredelse og til¬stand er avgjørende i forvaltningen av de marine ressursene». Tisdagen den 27 augusti samlades forskare från flertalet universitet och institutioner på Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet. Konferensen anordnades inom projektet Marint Gränsforum Skagerrak och syftet med dagen var att samla forskningskompetens från olika discipliner och ge en överblick över status och kunskapsläge för naturtyper och marina resurser i östra Skagerrak.

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak

Välkommen till Marin företagsmässa

Av Cajsa-Malin Sandblom 6. september 2019

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Scary Seafood, Marint Grenseforum Skagerrak, Marin företagsmässa

interreg_Sverige-Norge_

Om Produktivt Skagerrak

Gjennom bloggen Produktivt Skagerrak ønsker vi å bygge kunnskap for marin næringsutvikling i Skagerrak. Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak skal jobbe for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia.

 

Mer om prosjektet

Siste innlegg

Søk i bloggen