Bryggudden är ett gammalt välkänt företag i musselnäringen, som fick nytt liv och spännande utmaningar med de nya ägarna Ola Dahlman och Lars Eriksson.

Ola och Lars foto BrygguddenBryggudden är en resurs i norra Bohuslän som godkänd mottagningsanläggning för ostron och musslor. Företaget ligger vid Sannäsfjorden i Tanums kommun. Nu struktureras företaget om till en modern anläggning som ännu bättre kommer att kunna ta emot och distribuera råvaror från havet. De båda ägarna har lång erfarenhet av olika delar av sjömatsråvaror och ser fram mot att vara en viktig del i en växande marin näring.

Ola är en av pionjärerna inom alger till mat och har tillverkat algbröd ”Tångknäcke” i lite större skala i många år. Han har även lång erfarenhet av ostron och musslor, och trivs med att utveckla nya smaker och produkter ur råvaror från havet.

Lars är musselodlare som vill utveckla nya produkter och ser även alger och ostron som spännande råvaror. De har tillgång till ostronbankar med det platta ostronet Ostrea Edulis, men även stor tillgång till den nya arten Magallana gigas och håller på med en förstudie om hur man kan nyttja denna resurs.

Genom Leader Bohuskust och Gränsbygd genomför de nu ”Japanska Ostron en förstudie”. För att kunna använda det Japanska ostronet även kallat Stilla havsostron, (Magallana gigas) kommersiellt, finns det mycket arbete att göra och förstudien skall visa på vilka steg som behöver tas för att komma framåt. Det är t.ex. idag inte tillåtet att odla gigas i Sverige och Norge, ändå är detta det mest odlade ostronet i världen och importeras i stora mängder till Sverige och Norge. Vi borde kunna nyttja de vi har i våra vatten och minska importen. Samtidigt är det inte fritt fram att plocka ostronet, då det liksom det platta ostronet tillhör markägaren. Detta innebär i Sverige att du inte heller får plocka detta ostron utan att först ha frågat markägaren om tillstånd. I Norge får du plocka för eget bruk men inte till försäljning. För att få kommersiellt sälja ostron måste de förutom tillstånd från markägaren, dessutom vara plockade i ett godkänt produktionsområde.

Bryggudden är med och delfinansierar projekt Marint Gränsforum Skagerrak, där målet är att stärka de marina näringarna i gränsregionen och utveckla ett samarbete över gränsen. De kommer att delta i projektet med sin erfarenhet men också med sin verksamhet som kommer att ingå i våra olika försök och studier kring digitala verktyg, transporter, produktutveckling, marknadsföring mm. Genom Bryggudden har vi också möjlighet att få tag på råvara till olika försök.

www.bryggudden.se