Petter Bjørge, Storm Østers.I Hvaler bygger en håndfull gründere en ny næring på grunnlag av den forhatte stillehavsøstersen. Med bistand fra prosjektet Produktivt Skagerrak, er Storm Østers i ferd med å få fotfeste i markedet. Les om satsningen og se videoreportasjen om sanking av østers i skjærgården.

En uvanlig mild desemberdag med regn i luften. En liten arbeidsbåt legger ut fra Søndre Havn på Skjærhalden i øykommunen Hvaler i Østfold, med kurs for Herføl. I et trangt sund med grunt vann hopper brødrene Henrik og Jørgen Adolfsen over rekka. Iført dykkerdrakt og utstyrt med snorkel og grønne plukkekasser, sveiper de sjøbunnen og sanker stillehavsøsters.

Uønsket ressurs
I løpet av en ukes tid har de plukket 8000 eksemplarer på denne måten.
— Totalt har vi hentet opp 20 000 østers i dette sundet, men det er nesten ikke mulig å se at vi har tatt noen ting, sier Henrik Adolfsen for å illustrere hvor store mengder som finnes.

Stillehavsøstersen betegnes som en uønsket art etter å ha invadert store kystområder og delvis fortrengt andre arter. For ikke å snakke om hvilke ubehageligheter de skarpe skjellene skaper for badegjester i den varmere årstiden.

Henrik Adolfsen og Jørgen Adolfsen hos Storm Østers sanker østers med dykkerdrakt og snorkel.
Henrik (t.v.) og Jørgen Adolfsen satser på å gjøre butikk av en uønsket råvare.
Foto: Espen Zachariassen, Markedspartner

Videoreportasje
Vi har vært med Storm Østers ut for å plukke østers i Hvaler-skjærgården. Her kan du se en videoreportasje om arbeidsøkten.

HubSpot Video

Næring i skjæra
Petter Bjørge står i spissen for etableringen av Storm Østers. De var et par hoder i starten, men teller nå rundt åtte personer som engasjerer seg på ulike måter.
— Vi utvikler dette for å lage en næring av det som finnes ute i skjæra. Ennå kan vi ikke leve av dette, men vi ser store markedsmuligheter. Nå står vi for ca halvparten av leveransene av østersen som er norsk, sier han. Så langt leverer bedriften til restaurantkjøkken og dagligvarebutikker. Ideen kom som en del av event-bedriften Petter eier, med rib-utflukter og fangst i skjærgården.
— Tanken er den samme med østersen, at vi tar med folk ut på sanking og bespisning. I tillegg ønsker vi å være en leverandør, forklarer Petter.

Petter Bjørge, Storm Østers og Mona Vauger, ordfører i Hvaler.

Petter Bjørge hos Storm Østers har nytte av kontaktene som interregprosjektet skaper, blant annet med ordfører Mona Vauger i Hvaler kommune.
Foto: Espen Zachariassen, Markedspartner

Nettverk
Bedriften har god hjelp fra Interregprosjektet Marint Grenseforum Skagerrak underveis. Hensikten er å gi et bedre grunnlag for marin næringsutvikling i Viken, spesielt tidligere Østfold og i Vestfold og Telemark, samt Bohuslän-regionen i Västra Götaland.

Les mer om prosjektet her.

Vi spytter ikke inn kontanter i enkeltbedrifter, men hjelper til med forretningsutvikling, nettverksbygging og utveksling av kunnskap og kompetanse. I vårt prosjekt har vi nå to aktive nettverk, sier prosjektleder Bjørn Horten i Viken fylkeskommune.

Temaene er:
• Tang og tare
• Østers og skjelldyrking

Det kjøres jevnlige samlinger der aktørene lærer av både forskere, fagfolk og hverandre om fag og merkevarebygging. Eksempelvis er kunnskapen om å gjøre butikk av stillehavsøsters større i Sverige. Derfor har norske gründere nytte av input derfra.

Vrient regelverk
Regelverket er en annen utfordring. Formelt har det norske Mattilsynet og svenske Livsmedelsverket de samme EU-baserte retningslinjene for matvaresikkerhet, men i praksis har næringslivsaktører ulike regler å forholde seg til på to sider av grensen. I interregprosjektet jobber vi med å harmonisere disse reglene.

Slik kunnskap er viktig, som du kan lese mer om i denne artikkelen.

Årsaken til at vi engasjerer oss i slike virksomheter er at de bidrar positivt på flere områder:
• Miljøvennlig
• Matproduksjonen utvides
• Næringsgrunnlaget utvides

Mona Vauger, ordfører Hvaler.
Mona Vauger, ordfører Hvaler
Foto: Espen Zachariassen, Markedspartner

Lokalt engasjement
Hvaler kommune er blant de lokale myndighetene som deltar.
— Vi ønsker å se hvilke muligheter som finnes for å skape næring og arbeidsplasser med et råstoff som stillehavsøsters. Da får vi utnyttet en art som vi egentlig ikke vil ha her, og vi får produsert mat, sier ordfører Mona Vauger.

Hennes holdning er å være tilgjengelig for lokale næringslivsaktører som Storm Østers, blant annet for å gi bedre driftsbetingelser. Konkret handler det for eksempel om så enkle, men helt avgjørende, ting som å ha tilgang til bryggeplass for fangstbåten i en turist- og hyttekommune hvor det bokstavelig talt er trangt om plassen.

Østers-politikk
Næringsmulighetene i Skagerrak løftes også opp på et høyere politisk nivå. Prosjektet eies av Viken fylkeskommune og Svinesundskomiteen, der både lokale og regionale politikere viser engasjement for problemstillinger rundt en bærekraftig bruk av de marine ressursene.

Hos Storm Østers er Petter Bjørge tydelig på at bistanden fra interregprosjektet er verdifullt.
— Det skaper blant annet korte veier til beslutningstakere og gjør det enklere å dra veksler på kunnskapen som svenske aktører sitter på, sier han.