Tareq Taylor följer med Carona SD 262 i Strömstad och upplever de bästa skaldjuren som fiskas i våra gränsregionala vatten! 
 Video: Väst Sverige 

Ett friskt och produktivt produktivt Skagerrak! 


En dag med Joakim Axelssonoch hans besättning på Carona SD 262  

Carona Foto Cajsa-Malin Sandblom (4)Carona Foto Cajsa-Malin Sandblom (19)Carona Foto Cajsa-Malin Sandblom (2)Carona Foto Cajsa-Malin Sandblom (14)