Foto: Jonas Nordigårds

Från att ha varit på gränsen till utrotning och helt fredad i svenska vatten, har nu forskare funnit att den Blåfenade tonfisken är på stark tillväxt och tillbaka i Nordsjön. Andreas Sundelöv från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har årligen sedan 2017 märkt upp fiskar i Skagerrak i samarbete med sportfiskare. Syftet är att kartlägga fiskens beteende och få svar på hur tonfisken vandrar. En viktig förutsättning för att tonfisken skall komma är god tillgång på sill och makrill som är deras huvudföda. 

I Norge infördes förbud för fiske av den Blåfenade tonfisken 2007 men 2014 ansågs bestånden ha hämtat sig såpass att ett begränsat fiske kunde ske. Nu höjs kvoterna varje år och i år 2020 är den norska kvoten på 311,95 ton. Fiskebåten MS «Spjæringen» från Hvaler har fått en kvot på 32 ton och fick nyligen en stor fångst. 

Läs mer om fiskebåtens fångst samt det svenska märkningsarbetet i artiklarna nedan:  

NRK.NO om Fiskebåten Spjæringens fångst  

Svensk Fisknäring om märkningsarbetet (sida 31) 

Foto: Jonas Nordigårds