DSC_0816 mindre

I början av projektet Marint Gränsforum Skagerrak anordnade vi ett seminarium i Sandfjord med fokus på Blåfenad Tonfisk eller Makrellstørje, som länge varit försvunnen från Skagerrak men som hade visat tecken på att komma tillbaka.  

I Norge har tonfisken varit en viktig fisk för både sportfiske och vanligt fiske och man har haft kvot från EU för att fiska. I Sverige tog man beslut om att freda tonfisken och har inte haft kvot för fiske på många år. 

Men med forskaren Andreas Sundelöv från SLU och sportfiskarna har man nu genomfört ett märkningsprojekt av infångade och släppta tonfiskar under många år och det ser mycket positivt ut för återkomsten av fiskar i våra vatten. Kanske att det till och med kan finns tillräckligt med fisk för att Sverige skall kunna ansöka om en kvot. 

Läs mer om SLUs märkningsarbete och Tonfiskprojekt!