Ny studie publicerad

”Is the coast clear? The role of digitalisation for enabling blue growth in the cross-border region of Svinesund”

«Dette studiet ser på hvilken rolle digitalisering spiller for små og mellomstore bedrifter i den blå bioøkonomien i Svinesundsområdet. Hvordan man arbeider med digitalisering opp mot mikro-, små og mellomstore bedrifter er lite omdiskutert. For bedrifter med et konstant blikk på bunnlinjen er ikke digitalisering nødvendigvis det første man tar tak i. Desto viktigere er det derfor å finne gode mekanismer for å bistå disse bedriftene i å finne gode løsninger for en smartere hverdag, der digitalisering i tillegg gir rom for et større marked. Regionale aktører spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Da må man være var på hvilke forutsetninger bedriftene har og hvilke krav man setter for å kunne delta i digitaliseringsprosesser, og på hvilken måte man driver med oppsøkende arbeid i småbedriftene for å identifisere hvilke behov som finnes.

Studiet ser på både utfordringene og mulighetene for småbedriftene og hvilke muligheter storregionen Svinesund kan ha for blå vekst i fremtiden. Studiet komplementer Randall og Berlinas rapport Governing the digital transition in Nordic regions: The human element (2019) som ble skrevet på vegne av Svinesundskommittén og den nordiske tematiske gruppen for innovative og resiliente regioner 2017-2020, under det Nordiske ministerrådets embetsmannskomité for regional utvikling.»

För att ta del av hela studien Dokumentation

Is the coast clear.