Grensetjänsten Norge-Sverige är en informationstjänst som hjälper företag och privatpersoner med gränsöverskridande frågor. Just nu genomför de på sin hemsida en enkätundersökning om hur du som lever och verkar i en gränsregion har påverkats av Covid-19. För att vara med i denna enkätundersökning besök https://www.grensetjansten.com/

Skärmklipp_covid_grensetjänsten