Svinesundskommittén og Østfold fylkeskommune jobber sammen i Interregprosjektet Framtiden er blå, hvor målet er å bedre mulighetene for at flere marine virksomheter kan etableres og utvikles i Bohuslän og Østfold. Sammen med flere partnere på begge sider av grensen arbeides det for å skape en møteplass for aktører innen marine næringer. Vi ønsker å kunne dra nytte av all erfaring som er gjort i tidligere prosjekt og bruke kunnskapen til å skape en større samarbeidsarena i Skagerrak.

30. august var flere aktører innen forskning og forvaltning på både norsk og svensk side samlet på Tjärnö maritime labaratorium på Tjärnö utenfor Strömstad for å diskutere "Marint gränseforum Skagerrak", som gjennom varige arbeidsformer og møteplasser skal styrke Skagerrak som en livskraftig miljø og en bærekraftig blå tilvekstregion i Norden. Prosjektet har en varighet på 3 år fra 1. januar 2019.

Tjärnö 20180830

Tjärnö 20180830 (3)

Tjärnö 20180830 (2)