Foto. Louise RobertssonFoto. Louise Robertsson 

Østfold fylkeskommune og de 6 kystkommunene i Østfold; Halden, Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, “Nye Moss” og Råde, har gått sammen om å gjennomføre en mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold.

Efter flera års diskussioner är kartläggningen äntligen i startgroparna. Därför är uppstartsmötet 10. oktober en milstolpe i arbetet med att öka förutsättningarna för kustzonsplanering. Planering kräver kunskapsunderlag, detta kan visa på vilka möjligheter som finns. På så vis kan denna kartläggning på sikt skapa mer tydlighet inför näringslivets förutsättningar längs Østfoldskusten.

NIVA, skal gjennomføre kartleggingen og skrive rapporten. Innholdet i kartleggingen er beskrevet i tilbudet fra NIVA, men kan justeres etter behov og ønsker som kommer opp fra fylkeskommunen og kommunene. Alle parter i denne kartleggingen er enige om at det er viktig med en god forventningsavklaring før arbeidet starter, slik at NIVA er i stand til å levere det som kommunene og fylkeskommunen etterspør. Dette ble diskutert på oppstartmøte på Fylkeshuset i Sarpsborg 10. oktober.

Norsk prosjektleder for Marint Grenseforum Skagerrak, Bjørn Horten, sier at "det er et sterkt ønske om en større satsing på vekst i marine næringer i Østfold. For å realisere dette målet for Østfoldkysten sin del er det behov for en kartlegging av hvilke næringsmuligheter naturen gir langs kysten vår. Det er behov for faktisk kunnskap om hvilke muligheter havet gir, og utelukker, langs hele Østfold kysten. En slik kartlegging vil både være et mulighetskart og et beslutningsgrunnlag for utvikling av næring knyttet til marin sektor i regionen".

På svensk sida av riksgränsen finns en fördjupad blå översiktsplan, som gemensamt tagits fram av de fyra kommunerna i norra Bohuslän. Kartläggningen som nu ska genomföras på norsk sida innebär alltså att Norge och Sverige kan komma närmre varandra, och ökar möjligheterna för att dela kunskap och kompetens över gränsen. 

Vi ser fram emot arbetet och resultatet i våra kommuner!