20210922 Dialogmöte 3 20210922 Dialogmöte 1

Ett första steg är taget till en dialogplattform mellan näring och myndigheter!

Den 22 september var det äntligen dags för ett första dialogmöte mellan myndigheter och näringsföreträdare om utveckling av vattenbruket. Då träffades vattenbruksföretag, forskare och representanter från Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Västra Götaland för att tillsammans samtala kring frågor som upplevs svåra att hantera från näringens sida.

Dialogen fördes på plats på Göteborgs Universitet (GU), men de som var intresserade kunde också följa föreläsningar och dialog via länk. Moderator för dagen var professor David Langlet. En chatt-funktion var även uppsatt och frågorna som kom in där hanterades av professor Kristina Snuttan Sundell som även är ledare för GU:s forskningsplattform om marint vattenbruk (SWEMARC).

Flera av frågorna visade på att det saknas kunskap, att lagar och regleringar ibland motverkar varandra. Detta innebär bland annat stor osäkerhet och otydlighet för odlingsföretagare samt att handläggnings- och ansökningstider varierar väldigt mycket och ofta resulterar i långdragna processer.

En företagare hade haft en skillnad på samma typ av ansökan från 3 till 9 månader. Dessutom varierar tid för tillstånd mellan t.ex. 3 och 10 år. Det kan inte vara rimligt att företag i en rätt ny och växande näring skall ha så olika förutsättningar för att driva och utveckla sitt företag.

Stöd inför och i dialogen gavs från forskare från SWEMARC som inledde dagen men fyra korta forskningsrapporter i ämnen som ofta tas upp som hinder för tillstånd och därmed tillväxt.

Lagar och regler kring musselodling beskrevs på ett tydligt sätt av Jonas Kyronviita doktorand i juridik, vid GU. Det var en komplex bild han visade. Här finns mycket arbete att göra för att förenkla och frågan kom upp om hur det gick med det regelförenklingsförslag som Jordbruksverket lämnade in till Regeringskansliet 1 sept. 2020. Inget svar fanns i denna grupp så frågan skickas vidare till branschföreningen och SWEMARC som tillsammans med Fiskekommunerna arbetar för att det skall hända något på regelförändringsfronten för vattenbruk.

Att ejder är en fågel som gillar musslor känner många till men att ejdrarna också kan förstöra stora mängder odlade musslor på kort tid det är inte lika känt och många tar ejderns parti. Men är det verkligen rimligt att en musselodlare skall få sin skörd förstörd för att ett stort antal ejdrar väljer att äta på det som kan se ut som ett dukat bord. Mats Lindegart professor vid GU och Tjärnö Marina Laboratorium har gjort en studie på vilka metoder som är möjliga att använda för att störa ejder utan att för den skull påverka dess levnadsvillkor. En metod som är effektiv men dyr är att störa fåglarna med hjälp av motorbåt, denna metod är sedan i våras förbjuden. För att få använda den vid behov skall dispens sökas hos Länsstyrelsen.

Ålgräs är en annan viktig art som skall skyddas och som används på flera olika sätt för att stoppa nya etableringar vid tillståndsgivning. Här var det tänkt att doktor Per Moksnes forskare på ålgräs skulle redogöra för sin forskning, men Per var tyvärr sjuk så kollegan Mats Lindegarth gav en kort introduktion. Och den info vi tog del av här vara att det inte går att se att mussel- och ostronodling skulle ha någon negativ påverkan om de inte läggs precis över en ålgräsäng. Tvärt om så blir vattnet klarare vid mussel- och ostronodlingar vilket främjar ålgräsets utbredning.

Sist men inte minst presenterade Lena Mossberg professor i företagsekonom med inriktning på upplevelseturism hur viktigt skaldjur och råvaror från havet är för att locka turister till Västkusten och Bohuslän hon berättade bl.a. om ett koncept Skaldjursresan som togs fram för länge sedan men som är en bra bas för olika aktiviteter kanske främst utanför sommarsäsongen.

När dialogen avslutades var alla närvarande eniga om att detta var en bra början och att fortsatt dialog är viktigt. Branschföreningen tog stafettpinnen och lovade bjuda in till ett nytt möte till våren.

Väl ute på gårdsplanen bjöds deltagarna på lunch med smaker från havet. Det var färska ostron från Havstenssunds ostronodling, Musselsoppa tillagad av Musselbaren med musslor från Scanfjord. Till detta serverades ett algbröd bakat på ett recept från Catxalot. Eftersom Smögenbryggarn tillverkar Både SnIPA och Smögen 45a med alger från Nordic Seafarm var detta lokala öl också med på buffén och givetvis fanns även ett lite ”smutt” och doftprov på Klocktornets Gin som också innehåller alger från Nordic Seafarm och som vunnet flera priser det senast året.

Mötet arrangerades av Branschföreningen för Svenskt vattenbruk och sjömat, SWEMARC och Svinesundskommittén genom projektet Marint Gränsforum Skagerrak.

Stort Tack! till alla som var med och bidrog till detta första dialogmöte.

IMG_058520210922 Dialogmöte 6

IMG_058420210922 Dialogmöte 5