Under 2020 bildades branschrådet Svenskt Vattenbruk och Sjömat som en ekonomisk förening. Branschrådet startades av företag som deltagit i Marint Gränsforum Skagerrak två nätverksgrupper som bildats för ostronföretagare och algföretagare. I nätverksgrupperna som även innefattar företag i Norge och Danmark uppmärksammades hur väl organiserade sjömatsnäringen är i Norge. Skall Sverige kunna ta plats som vattenbruksland och öka sitt samarbete med Norge måste vi bygga en egen stark plattform för vattenbruksföretagen och sjömatsnäringen. Det finns mycket som behöver förbättras och branschrådet kommer att arbeta med frågor som är viktiga för en positiv och hållbar utveckling av nyttjandet av råvaror från havet.

Svenskt Vattenbruk och Sjömat är ett branschförbund samlar företag som odlar ostron, musslor och alger samt plockar friväxande alger och andra arter från havet eller sysslar med landbaserad odling. I Sverige är det ett ökande intresse för råvaror från havet, det finns några väletablerade större företag men många är små. Genom att arbeta tillsammans kan de stärka näringen. Gemensamt för branschen är att regelverken är krångliga eller saknas helt. Problematiken med detta är ett av de områden som branschrådet ska jobba med.

Att driva vidare de nätverk som startats under Marint Gränsforum Skagerrak kommer också att vara en viktig del i branschrådets fortsatta arbete. Det goda kontaktnät som knutits med norska och danska företagare och forskare inom ostron och alger från Sverige, Norge och Danmark, ger stora möjligheter att kunna utbyta erfarenheter och sprida forskningsresultat till näringen.

Vill du veta mer om Svenskt Vattenbruk och Sjömat eller är intresserad av att bli medlem? Besök deras hemsida www.vattenbrukochsjomat.se

Hanna Sallén Lennerthson - Musslor

Foto: Hanna Sallén Lennerthson