Kollage_Produktivt_Skagerrak1Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak lanserer nå et digitalt magasin med fokus på blå næringsutvikling i Skagerrak.

I grenseområdet mellom Sverige og Norge ligger Skagerrak, et havområde med et unikt marint miljø, med høye naturverdier og marine nasjonalparker på begge sider av grensen. Den marine næringsutviklingen er i startfasen, men det finnes et stort potensiale for utvikling av flere bedrifter som på ulike sett utnytter havet og dets ressurser på et bærekraftig sett. Det er dette prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak jobber for, og resultatene til nå er veldig gode.  

Alger og Østers i fokus
Prosjektet støtter et femtitalls bedrifter med fokus på akvakaltur som østers, skjell og alger. Innen disse områdene har prosjektet startet to nettverk her møtes bedrifter for workshops, kunnskapsdeling, nettverking og for å ta del av siste nytt fra forskningen.

På Tjärnö marina laboratorium har prosjektet utviklet Sveriges første marine nyttehave, for testdyrking av ulike arter. Formålet er å formidle kunnskap om Skagerrak og skape interesse for bærekraftig marin næringsutvikling. Satsingen har fått stor oppmerksomhet i media, noe som viser det store interesset og nyskjerrigheten som finnes.

I det digitale magasinet skriver vi om prosjektets aktiviteter og resultat, løfter bedrifter og satsinger, samt deler andre spennende nyheter innen marin utvikling iSkagerrak.

Les mer her - www.produktivtskagerrak.com