DJI_0710www.vikenfotovideo.no_lr_beskuren

Foto: Viken Foto Video 

Bland marina företagare som är verksamma inom ostron, musslor och alger lyfts svårigheter med att söka tillstånd för odlingar - att hitta lokaliseringar, svåra regelverk samt långa och kostsamma processer. Företagen efterfrågar rådgivning i dessa processer, och behovet finns på både svensk och norsk sida.

Varför är det så svårt och hur kan processerna förenklas? Detta diskuterades på Gränsregionalt planforum 2020 som hade tema planering och tillståndsprocesser för marina näringar. Ett 40-tal personer från näringsliv, kommunal och regional nivå deltog från både Sverige och Norge. Syftet med mötet var att lyfta olika perspektiv, skapa förståelse för varandras yrken och roller och lära oss över nationsgränsen.

Under dagen fick deltagarna lyssna till utmaningar inom flera arbetsområden, bland annat från kommunala näringslivsperspektiv och från företagares synvinklar. Från regional nivå fick deltagarna höra om arbete med fysisk planering och kartornas skalor och deras betydelse. Det är tydligt att problematiken med långa och kostsamma tillståndsprocesser behöver lyftas då detta är en uttalad utmaning. Därför finns det ett fortsatt behov kring dialog på temat mellan de olika perspektiven som berörs och involveras i processerna. 

Gränsregionalt planforum anordnades den 2 december 2020 av Marint Gränsforum Skagerrak.  Gränsregionalt planforum arrangerades första gången 2018 i ett tidigare projekt, för att från 2019 ingå i Marint Gränsforum Skagerrak. Detta var den tredje upplagan av denna svensk-norska mötesplats, där tidigare teman varit kustzonsplanering och kunskapsunderlag. 

Dokumentationen från mötet återfinns på Svinesundskommitténs hemsida under dokumentation, eller via denna länk - Minnesanteckningar - Gränsregionalt planforum 2020-12-02.