I Norra Bohuslän har vi många fina områden med det friväxande platta ostronet Ostrea Edulis och vi har även flera odlingar med detta ostron. I Sverige tillhör ostronen markägaren och ingår inte i allemansrätten att plocka.

För ett antal år sedan etablerade sig en ny art i våra vatten som allmänt kallas Japanska jätteostron eller Stillahavsostron (Magallana/Crassostrea gigas). Dessa ostron är klassade som en invasiv art och får inte odlas utom i försöksverksamhet inom forskning. Den växer på många olika ställen och ofta grundare än det platta ostronet. Även detta ostron tillhör markägaren och får alltså inte plockas utan tillstånd i Sverige.

Då de växer i grunda områden och är lättplockade finns det de som ändå plockar för att äta själva. Det finns även de som plockar och säljer och här har vi en fara för spridning av sjukdomar och främmande arter mellan områden. För att plocka och sälja blötdjur som ostron och musslor måste dessa komma från ett av Livsmedelsverket godkänt område, där det varje vecka tas prover för att säkerställa att djuren är friska och går att äta. 

Nu har ostronföretagare tillsammans med forskningsaktörer uppmärksammat en liten mask, Polydora websteri som ger så kallade Mud blisters. Mud blisters är bland annat avföring och annat skräp som masken drar in i ostronet, och som samlas innanför skalet på ostronet. Detta gör ostronet oätligt eller i alla fall oaptitligt. Eftersom denna mask nu har uppmärksammats på Stillahavsostron på västkusten pågår ett arbete med att kartlägga var den finns och hur stor spridning den har.

Viktigt! Har du plockat ostron eller köpt så får du absolut inte slänga tillbaka dem eller dess skal i havet då de kan sprida smittan vidare.

Hittar du ostron med Mud blisters -  kontakta Åsa Strand  - asa.strand@ivl.se