Henrik Pavia, professor på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet pratar om tångodling i klimatets tjänst i SVT:s inlägg 

Se SVT:s nyhetsinslag här 

"Det finns många fördelar med att odla tång i haven. De försök som hittills gjorts i Stilla havet har visat att odlingarna bidrar till att stoppa klimatförändringarnas negativa effekter, både under- och ovanför vattenytan.
– Det finns många initiativ till att börja odla tång som är på gång i västvärlden, säger Henrik Pavia, professor vid Göteborgs universitet." 

taredyrking epost stor

Marin permakultur kan bli allt vanligare i framtiden för att rädda våra hav. Det är ett sätt att odla som ger haven möjlighet att regenerera sig själva.

I dokumentären “2040 – framtidsfilmen” beskrivs hur man kan skapa marin permakultur genom exempelvis tångodlingar. 

Se Framtidsfilmen 2040 

Läs om hur Göteborgs universitet arbetar genom Swedish Mariculture Research Center (SWEMARC)