<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Østersnettverket hos Norwegian Shores

Av Bjørn Horten 28. februar 2020

31. januar møttes vel 25 deltakere i Østersnettverket i Marint Grenseforum Skagerrak hos Kristian Lier i Norwegian Shores på Nøtterøy i Vestfold.

Les mer ›

Temaer: Japanske ostron, Ostron, Østers, Stillehavsostron

Janne Buhaug, Viken Fylkeskommune  sammanfattar Partnerskapsforum 2020

Av Cajsa-Malin Sandblom 13. februar 2020

Partnerskapforum 2020_1

 

Les mer ›

Temaer: Ostron, Østers, Stillahavsostron, Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Alger, Tång & Tare, Marina företag, Havsplanering

Företagsbesök med dialog om marin näringslivsutveckling i Skagerrak

Av Ingela Skärström 13. juni 2019

En solig fredag i maj möttes företagare, näringslivsutvecklare, forskare och politiker hos Fjordfisk i Utgårdskilen för information och samtal om de planer som finns för att utveckla det marina näringslivet i Skagerrak med utgångspunkt från Utgårdskilen.

Les mer ›

Temaer: Østers, Stillehavsostron, Stillehavsøsters, Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Hållbar, Krabbe

När människor möts, det är då det händer!

Av Ingela Skärström 10. april 2019


Det är när människor möts som det händer något.

Ett sådant möte skedde vid vår slutkonferens för Framtiden är blå, den 7 december 2018, på Strömstad SPA hotell. Konferensen arrangerades av Svinesundskommittén, Østfold Fylkeskommune i Norge, Maritima klustret i Västsverige och RISE

Ulrika Lorensson, Havstenssunds Ostronodling träffade Susanna Moore från Livsmedelsacceleratorn. Havstenssunds Ostronodling är ett unikt företag, som föder upp och producerar ekologiska ostron. En ökad efterfrågan på ostronen, ställde företaget inför nya utmaningar. Hur skulle verksamheten kunna skalas upp? Vad skulle krävas i investeringar? Det var en hel del frågor som bearbetades och som i samtalet med Susanna Moore, fick sina svar.

 Vill du veta mer om hur arbetet gick till och vad som hände?  Läs mer här

Les mer ›

Temaer: Ostron, Østers, Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak

Stillehavsostron - Ett problem, en möjlighet eller båda och?

Av Åsa Strand 20. desember 2018

Stillahavsostron, också kallade Japanska (jätte) ostron, är en art som etablerade sig i Sverige och Norge 2006. Från myndighetsperspektiv betraktas arten som en invasiv art med negativa ekologiska effekter, t.ex. möjlig konkurrens med inhemska arter, förändring av ekosystem från sitt naturliga tillstånd mm. Ostronen är dock inte enbart en plåga, utan bidrar med många olika ekosystemtjänster – dvs produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Arten är dessutom en av världens mest odlade arter för konsumtion, och har därför ett stort ekonomiskt värde. Genom vår tidigare forskning har vi sett att varken isvintrar eller sjukdomsutbrott har kunnat eliminera arten från våra vatten. Ostronen är med andra ord här för att stanna. På et möte i Grebbestad i høst diskuterade vi de utmaningar, men också de möjligheter, som denna nya ostronart ger oss i Skandinavien. Ur ett biologiskt perspektiv kan ostronen t.ex. bidra med förbättrad vattenkvalitet och ökad biodiversitet (artrikedom). Vi pratade också om möjligheterna till kommersialisering av arten genom t.ex. gastronomisk turism/ostronturer och skörd av vilda bestånd, och tittade lite på hur arten odlas i andra delar av världen.

Les mer ›

Temaer: Japanska ostron, Ostron, Østers, Stillehavsøsters, Stillahavsostron

interreg_Sverige-Norge_

Om Produktivt Skagerrak

Gjennom bloggen Produktivt Skagerrak ønsker vi å bygge kunnskap for marin næringsutvikling i Skagerrak. Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak skal jobbe for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia.

 

Mer om prosjektet

Siste innlegg

Søk i bloggen