<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=371220&amp;fmt=gif">

Utgårdskilen: Utfordret fiskerinæring med solide ringvirkninger

Av Bjørn Horten 8. september 2021

Utgårdskilen i Hvaler er en liten næringsklynge i stadig utvikling, med fiskeriutdanning som siste tilskudd. Matressursene i Oslofjorden og Skagerrak gir virksomhetene her grunnlag for en verdiskaping på rundt 300 millioner kroner.

Les mer ›

Temaer: Bærekraftig, Bedrifter, Innovation, Østfoldkysten, Hvaler, Fiske

Gränsregional marin företagsmässa 2019

Av Cajsa-Malin Sandblom 13. desember 2019

HubSpot Video

 

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Bærekraftig, Marin företagsmässa, Marina företag, Bedrifter, Naturturism, Kunskapsturism

Tredje upplagan av välbesökt marin företagsmässa

Av Cajsa-Malin Sandblom 31. oktober 2019

Det är tredje gången som det bjuds in till Marin företagsmässa på Tjärnö marina laboratorium, vid Göteborgs universitet och årets mässa samlade ett 80-tal personer - företagare, forskare, politiker och andra intresserade.  Bakgrunden till den marina företagsmässan är den avsiktsförklaring som undertecknades av Tanums och Strömstads kommuner, Företagarna i Tanum och Strömstad samt Samförvaltningen norra Bohuslän under 2016. Avsiktsförklaringen ville genom samarbete visa på den resurs som Tjärnö marina laboratoriet är för Tanum och Strömstad och egentligen hela norra Bohuslän. På Tjärnö finns stor kunskap och kompetens samt en bra infrastruktur.

Les mer ›

Temaer: Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Alger, Tång & Tare, Marin företagsmässa, Marina företag, Bedrifter, Bioteknik, Naturturism, Kunskapsturism

Digitalisering - hur påverkar de våra marina näringar?

Av Cajsa-Malin Sandblom 13. september 2019

Ny studie publicerad

”Is the coast clear? The role of digitalisation for enabling blue growth in the cross-border region of Svinesund”

«Dette studiet ser på hvilken rolle digitalisering spiller for små og mellomstore bedrifter i den blå bioøkonomien i Svinesundsområdet. Hvordan man arbeider med digitalisering opp mot mikro-, små og mellomstore bedrifter er lite omdiskutert. For bedrifter med et konstant blikk på bunnlinjen er ikke digitalisering nødvendigvis det første man tar tak i. Desto viktigere er det derfor å finne gode mekanismer for å bistå disse bedriftene i å finne gode løsninger for en smartere hverdag, der digitalisering i tillegg gir rom for et større marked. Regionale aktører spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Da må man være var på hvilke forutsetninger bedriftene har og hvilke krav man setter for å kunne delta i digitaliseringsprosesser, og på hvilken måte man driver med oppsøkende arbeid i småbedriftene for å identifisere hvilke behov som finnes.

Studiet ser på både utfordringene og mulighetene for småbedriftene og hvilke muligheter storregionen Svinesund kan ha for blå vekst i fremtiden. Studiet komplementer Randall og Berlinas rapport Governing the digital transition in Nordic regions: The human element (2019) som ble skrevet på vegne av Svinesundskommittén og den nordiske tematiske gruppen for innovative og resiliente regioner 2017-2020, under det Nordiske ministerrådets embetsmannskomité for regional utvikling.»

Les mer ›

Temaer: Digitalisering, Produktivt Skagerrak, Marint Grenseforum Skagerrak, Marina företag, Bedrifter

interreg_Sverige-Norge_

Om Produktivt Skagerrak

Gjennom bloggen Produktivt Skagerrak ønsker vi å bygge kunnskap for marin næringsutvikling i Skagerrak. Prosjektet Marint Grenseforum Skagerrak skal jobbe for en økt og bærekraftig næringsutvikling gjennom samarbeid mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia.

 

Mer om prosjektet

Siste innlegg

Søk i bloggen